Browse Title Index
Issue Title
Vol 12, No 1 (2005) Zastosowanie homograftu aortalnego w leczeniu wady lewego ujścia tętniczego - doświadczenia własne Abstract   PDF (polish)
Mariusz Kuśmierczyk, Jacek Różański, Krzysztof Matlak, Katarzyna Barańska, Hanna Siudalska, Tadeusz Sitko i Piotr Hoffman
Vol 6, No 1 (2011) Zastosowanie implantów Cardio-O-Fix do przezskórnego zamykania przetrwałego przewodu tętniczego i połączeń międzyprzedsionkowych: doświadczenia wstępne Abstract   PDF (polish)
Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Roland Fiszer, Jan Głowacki, Paweł Banaszak, Marian Zembala
Vol 3, No 4 (1996) Zastosowanie klasyfikacji VASIS w określaniu typu omdlenia wazowagalnego Abstract
Maciej Kempa, Dariusz Kozłowski, Justyna Staniewicz, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka
Vol 13, No 2 (2006) Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Kantrowitz Cardio VADTM i kontapulsacji zewnątrzaortalnej w terapii mechanicznego wspomagania niewydolnego serca Abstract   PDF (polish)
Agata Bielecka i Magdalena Wierzbicka
Vol 6, No 1 (1999) Zastosowanie monitorowania holterowskiego w diagnostyce niewyjaśnionych utrat przytomności Details   PDF (polish)
Małgorzata Kurpesa
Vol 6, Supp. II (1999) Zastosowanie nitrogliceryny jako metody prowokacyjnej w teście pochyleniowym Details   PDF (polish)
K. Cybulska
Vol 11, No 6 (2004) Zastosowanie podskórnej elektrody defibrylującej w celu obniżenia progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z ICD Abstract   PDF (polish)
Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka
Vol 13, No 2 (2006) Zastosowanie próby Valsalvy w ocenie układu krążenia Abstract   PDF (polish)
Tomasz Krauze, Przemysław Guzik i Henryk Wysocki
Vol 6, Supp. II (1999) Zastosowanie stałej elektrostymulacji serca w terapii omdleń wazowagalnych Details   PDF (polish)
D. Wojciechowski
Vol 7, No 3 (2000) Zastosowanie stymulacji dwujamowej w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej - opis dwóch przypadków Abstract
Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka
Vol 3, No 3 (1996) Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej i rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego w rozpoznawaniu trzepotania przedsionków Abstract
Waldemar Banasiak, Elwira Metner, Artur Fuglewicz, Artur Telichowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Dariusz Kałka, Czesław Telichowski
Vol 3, No 3 (1996) Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej w napadowych arytmiach nadkomorowych Details
Jolanta Petruk-Kowalczyk, Waldemar Banasiak, Włodzimierz Molenda, Czesław Telichowski
Vol 8, No 2 (2001) Zastosowanie systemu OLBI do stymulacji lewego przedsionka z zatoki wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Andrzej Kutarski, Maciej Wójcik, Piotr Ruciński, Max Schaldach i Teresa Widomska-Czekajska
Vol 8, No 3 (2001) Zastosowanie techniki bezpośredniego stentowania tetnicy dozawałowej w ostrym zawale serca - doświadczenia własne Details   PDF (polish)
Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Krzysztof Wilczek, Tadeusz Zębik, Andrzej Lekston, Marek Kondys, Andrzej Wnęk, Lech Poloński
Vol 10, No 3 (2003) Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej do oceny obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej Abstract   PDF (polish)
Wojciech Płazak, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiesława Tracz
Vol 7, No 1 (2012) Zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów- -defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej u pacjentów w podeszłym wieku. Systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza Abstract   PDF (polish)
Melissa H. Kong, Sana M. Al-Khatib, Gillian D. Sanders, Vic Hasselblad, Eric D. Peterson
Vol 4, No 4 (2009) Zawał serca - aktualne standardy leczenia Details   PDF (polish)
Wacław Kochman, Adam Sukiennik, Marek Radomski
Vol 1, No 3 (2006) Zawał serca oraz niewydolność lewokomorowa związane z epizodem krztuszenia się i powstaniem mostka mięśniowego Details   PDF (polish)
Kevin S. McGrody, John D. Filippone, Richard M. Pomerantz i John D. Bisognano
Vol 1, No 2 (2006) Zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym - porównanie leczenia za pomocą pierwotnej i torowanej przezskórnej interwencji wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Piotr Chodór, Hubert Krupa, Tomasz Wąs, Teresa Zielińska, Radosław Lenarczyk, Grzegorz Honisz, Mariusz Gąsior, Lech Poloński, Marian Zembala i Zbigniew Kalarus
Vol 12, No 2 (2005) Zawał serca spowodowany chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej powikłany wstrząsem kardiogennym - wyniki leczenia zabiegowego Abstract   PDF (polish)
Piotr Chodór, Tomasz Wąs, Hubert Krupa, Zbigniew Kalarus, Teresa Zielińska, Radosław Lenarczyk, Grzegorz Honisz, Violetta Kowalik, Mariusz Gąsior, Marian Zembala i Lech Poloński
Vol 4, No 4 (2009) Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych Abstract   PDF (polish)
Anna Maria Frycz-Kurek, Mariusz Gąsior, Tomasz Kurek, Marek Gierlotka, Damian Kawecki, Ewa Nowalany-Kozielska, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński
Vol 10, No 1 (2003) Założenia programu IMPROVEMENT (IMprovement PROgram in eValuation and managEMENT of Heart Failure) Abstract   PDF (polish)
Jerzy Korewicki, Michał Tendera, Aldona Browarek i Tomasz Zieliński
Vol 2, No 3 (2007) Zespół balotującego koniuszka Abstract   PDF (polish)
Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Anna Król, Marek Koziński, Jacek Dybowski, Adam Sukiennik, Jacek Kubica
Vol 13, No 3 (2006) Zespół Brugadów Abstract   PDF (polish)
Artur Krzemiński i Władysław Pluta
Vol 3, No 4 (1996) Zespół Brugadów Details
Andrzej Lubiński, Anna Maria Baczyńska
2301 - 2325 of 2421 Items <<   <   88 89 90 91 92 93 94 95 96 97   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl