Browse Title Index
Issue Title
Vol 6, No 1 (1999) Zmienność rytmu zatokowego w nadciśnieniu tętniczym z różnymi typami przerostu i geometrii lewej komory serca Abstract   PDF (polish)
Krystyna Łoboz-Grudzień, Andrzej Wojszwiłło, Janusz Sławin, Joanna Jaroch, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek
Vol 9, No 1 (2002) Zmienność rytmu zatokowego w rocznej obserwacji u chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym leczonych inwazyjnie Abstract   PDF (polish)
Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Piotr Chodór, Piotr Jarski, Irena Młynarczyk, Stanisław Pasyk
Vol 5, No 3 (1998) Zmienność rytmu zatokowego w zawale serca Details
Krystyna Łoboz-Grudzień, Janusz Sławin
Vol 1, No 1 (2006) Zmniejszanie osoczowego stężenia płytkopodobnego czynnika wzrostu przez duże dawki simwastatyny nie wpływa na stężenia markerów aktywacji immunologicznej Abstract   PDF (polish)
Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Joanna Janowska, Magdalena Mizia, Piotr Pysz, Michał Holecki i Grażyna Knauer-Janicka
Vol 4, No 5 (2009) Zmniejszanie umieralności na chorobę niedokrwienną serca w Polsce - sukces terapii czy prozdrowotnego stylu życia? Abstract   PDF (polish)
Michał Ziołkowski, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Jerzy Maciejewski
Vol 2, No 10 (2007) Zmniejszenie amplitudy zespołu QRS u młodych kobiet uprawiających sport podczas początkowego okresu intensywnego treningu fizycznego trwającego 21 miesięcy Abstract   PDF (polish)
Ljuba Bacharova, Martina Tibenska, Dana Kucerova, Olga Kyselovicova, Helena Medekova i Jan Kyselovic
Vol 2, No 7 (2007) Zmniejszenie dolegliwości dławicowych, wzrost tolerancji wysiłku oraz poprawa perfuzji i funkcji lewej komory serca po leczeniu trimetazydyną Abstract   PDF (polish)
Jarosław Wasilewski
Vol 10, No 4 (2003) Znaczenie ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego Details   PDF (polish)
Anna Śliwińska, Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Zbigniew Kalarus, Andrzej Lekston
Vol 1, No 3 (2006) Znaczenie badania EKG metodą Holtera wraz z oceną zmienności rytmu zatokowego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznej angioplastyce balonowej Abstract   PDF (polish)
Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Jadwiga Kowal, Małgorzata Pyda, Włodzimierz Skorupski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński
Vol 3, No 5 (2008) Znaczenie badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Dorota Bednarska, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Andrzej Motuk, Marek Koziński i Dorota Zbytek
Vol 3, No 4 (2008) Znaczenie biomarkerów sercowych w stratyfikacji ryzyka w ostrej zatorowości płucnej Abstract   PDF (polish)
Małgorzata Mikulewicz i Jerzy Lewczuk
Vol 6, No 2 (2011) Znaczenie czekolady w prewencji chorób sercowo-naczyniowych Abstract   PDF (polish)
Magdalena Węglarz, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz
Vol 8, Supp. C (2001) Znaczenie echokardiografii obciążeniowejdla badań nad hartowaniem miokardium Details   PDF (polish)
Andrzej Szyszka i Ewa Straburzyńska-Migaj
Vol 11, No 4 (2004) Znaczenie echokardiografii u chorych z niewydolnością serca, leczonych stałą stymulacją serca Details   PDF (polish)
Alicja Dąbrowska-Kugacka
Vol 10, No 6 (2003) Znaczenie elektrokardiografii holterowskiej w ocenie odstępu QT i zespołu ST-T u dzieci i młodzieży Abstract   PDF (polish)
Zbigniew Krenc
Vol 12, No 2 (2005) Znaczenie elektrokardiogramu uśrednionego w identyfikacji chorych z restenozą po skutecznym zabiegu angioplastyki balonowej izolowanego zwężenia w tętnicy zstępującej przedniej Abstract   PDF (polish)
Marek Grygier, Maciej Lesiak, Tomasz Podżerek, Jadwiga Kowal, Przemysław Mitkowski, Małgorzata Pyda, Włodzimierz Skorupski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński
Vol 8, No 6 (2001) Znaczenie kliniczne migotania przedsionków prowokowanego podczas stymulacji przezprzełykowej Abstract   PDF (polish)
Daniel Jakubowski i Tadeusz Mandecki
Vol 10, No 3 (2003) Znaczenie kliniczne określenia wewnętrznej częstości serca Abstract   PDF (polish)
Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska
Vol 7, No 2 (2012) Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy Abstract   PDF (polish)
Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota, Jan Głowacki
Vol 12, No 8 (2005) Znaczenie nieprawidłowej czynności rozkurczowej lewej komory serca u członków rodziny pacjentów z rodzinną kardiomiopatią przerostową Abstract   PDF (polish)
Anna Wycisk, Jacek Chlebowczyk, Krystyna Kozakiewicz, Bogna Gabrylewicz i Michał Tendera
Vol 7, Supp. C (2000) Znaczenie optymalizacji wyników przeznaczyniowej rewaskularyzacji serca pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w zapobieganiu restenozie Details   PDF (polish)
Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil, Waldemar Dorniak, Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Jacek S. Dubiel
Vol 7, No 4 (2012) Znaczenie polimorfizmów genów VKORC1 oraz CYP2C9 dla leczenia przeciwzakrzepowego doustnymi pochodnymi kumaryny — przegląd doniesień Abstract   PDF (polish)
Tomasz Ciurus, Małgorzata Lelonek
Vol 11, No 9 (2004) Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych Abstract   PDF (polish)
Robert Skalik, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Marta Obremska, Marek Pelczar, Waldemar Goździk, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba
Vol 6, No 1 (2011) Znaczenie prognostyczne obrazowania metodą kardiologicznego rezonansu magnetycznego: uaktualnienie informacji na 2010 rok Abstract   PDF (polish)
Vinzenz Hombach, Nico Merkle, Peter Bernhardt, Volker Rasche, Wolfgang Rottbauer
Vol 5, No 4 (2010) Znaczenie prognostyczne świeżo wykrytego migotania przedsionków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych zachowawczo Abstract   PDF (polish)
Artur Dziewierz, Zbigniew Siudak, Tomasz Rakowski, Jacek Jąkała, Jacek S. Dubiel, Dariusz Dudek
2301 - 2325 of 2344 Items <<   <   88 89 90 91 92 93 94   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl