open access

Vol 6, No 4 (2011)
Review paper
Published online: 2011-10-04
Get Citation

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków na podstawie przypadku klinicznego

Jarosław Gorol, Mateusz Tajstra, Elżbieta Adamowicz-Czoch
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):236-243.

open access

Vol 6, No 4 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-10-04

Abstract

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca i zarazem najczęstszą przyczyną hospitalizacji z powodu arytmii. Pod koniec 2010 roku ukazały się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków, będące wynikiem postępów w leczeniu pacjentów w 4-letnim okresie, który upłynął od czasu ukazania się poprzednich wytycznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim leczenia przeciwzakrzepowego, w przypadku którego daje się zauważyć duży postęp dzięki nowym skalom mającym ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji terapeutycznych. Na podstawie przypadku klinicznego usystematyzowano nową wiedzę dotyczącą AF i szczegółowo przeanalizowano sposób postępowania z „trudnym chorym”, uwzględniając rekomendacje ESC.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 4: 236–243)

Abstract

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca i zarazem najczęstszą przyczyną hospitalizacji z powodu arytmii. Pod koniec 2010 roku ukazały się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków, będące wynikiem postępów w leczeniu pacjentów w 4-letnim okresie, który upłynął od czasu ukazania się poprzednich wytycznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim leczenia przeciwzakrzepowego, w przypadku którego daje się zauważyć duży postęp dzięki nowym skalom mającym ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji terapeutycznych. Na podstawie przypadku klinicznego usystematyzowano nową wiedzę dotyczącą AF i szczegółowo przeanalizowano sposób postępowania z „trudnym chorym”, uwzględniając rekomendacje ESC.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 4: 236–243)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; kardiowersja; ablacja; leczenie przeciwzakrzepowe

About this article
Title

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków na podstawie przypadku klinicznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 4 (2011)

Article type

Review paper

Pages

236-243

Published online

2011-10-04

Page views

595

Article views/downloads

15055

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):236-243.

Keywords

migotanie przedsionków
kardiowersja
ablacja
leczenie przeciwzakrzepowe

Authors

Jarosław Gorol
Mateusz Tajstra
Elżbieta Adamowicz-Czoch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl