Browse Title Index
Issue Title
Vol 3, No 4 (1996) Zespół Brugadów Details
Andrzej Lubiński, Anna Maria Baczyńska
Vol 12, No 1 (2005) Zespół Brugadów - niektóre aspekty kliniczne i testy diagnostyczne Details   PDF (polish)
Patrycja Nowak i Włodzimierz Kargul
Vol 3, No 1 (2008) Zespół Brugadów - od rozpoznania do leczenia Abstract   PDF (polish)
Aneta Kucharczyk-Foltyn, Maria Śnieżek-Maciejewska, Maciej Dymek, Jerzy Sadowski i Marianna Janion
Vol 5, No 5 (2010) Zespół Brugadów - tym razem do dwóch razy sztuka Abstract   PDF (polish)
Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Bartosz Hudzik, Elżbieta Adamowicz-Czoch
Vol 12, No 5 (2005) Zespół Churg-Strauss Abstract   PDF (polish)
Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, Marek Woźnicki, Stanisław Pilecki, Łukasz Korenkiewicz, Marcin Rychter, Adam Sukiennik i Jacek Kubica
Vol 8, Supp. B (2001) Zespół Eisenmengera Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 8, No 4 (2001) Zespół Fallota współistniejący z całkowitym kanałem przedsionkowo-komorowym u dzieci. Badanie kliniczne oraz pomocnicze w ocenie przed- i pooperacyjnej Abstract   PDF (polish)
Lesław Szydłowski, Andrzej Rudziński, Jolanta Mazur i Maria Popczyńska-Markowa
Vol 2, No 8 (2007) Zespół metaboliczny i cukrzyca Details   PDF (polish)
Bogna Wierusz-Wysocka
Vol 12, No 9 (2005) Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych Abstract   PDF (polish)
Lidia Łepska, Sławomir Burakowski, Piotr Siondalski, Piotr Bętlejewski, Grażyna Świątecka, Jan Rogowski, Dariusz Ciećwierz, Grzegorz Raczak i Maria Dudziak
Vol 11, No 8 (2004) Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej Abstract   PDF (polish)
Tomasz Zapolski, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wysokiński, Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk i Anna Drelich-Zbroja
Vol 8, No 2 (2013) Zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Definicja, diagnostyka różnicowa i leczenie Abstract   PDF (polish)
Aneta Ociessa, Jacek Niedziela, Leszek Goliszek, Jarosław Wasilewski
Vol 5, No 4 (2010) Zespół propofolowy i elektrokardiograficzna fenokopia zespołu Brugadów Abstract   PDF (polish)
Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Celso Ferreira Filho, Celso Ferreira
Vol 4, No 3 (2009) Zespół przemijającego balotowania koniuszka lewej komory lub kardiomiopatia takotsubo: nowe wyzwanie dla intensywnej opieki kardiologicznej Abstract   PDF (polish)
Athanassios Antonopoulos, Constandinos Kyriacou
Vol 4, No 4 (2009) Zespół stresu pourazowego u pacjentów po zawale serca - przegląd badań Abstract   PDF (polish)
Justyna Mróz
Vol 2, No 1 (1995) Zespół stymulatorowy Details
Seymour Furman
Vol 5, No 1 (1998) Zespół wazowagalny - współczesne leczenie Details
Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki
Vol 6, No 4 (1999) Zespół wazowagalny jako przyczyna wypadków drogowych Abstract   PDF (polish)
Jan Dybowski, Małgorzata Ukleja-Adamowicz, Edmund Nartowicz
Vol 1, No 8 (2006) Zespół wazowagalny w nadciśnieniu tętniczym Abstract   PDF (polish)
Agnieszka Rojek, Monika Tokarczyk, Krzysztof Narkiewicz i Dariusz Kozłowski
Vol 5, No 2 (1998) Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne Abstract
Krzysztof Błaszyk, Franciszek Walczak, Edward Koźluk, Hanna Masiak, Roman Kępski, Andrzej Cieśliński
Vol 6, Supp. III (1999) Zespół wydłużonego QT - diagnostyka i leczenie Details
Zespół
Vol 6, No 1 (1999) Zespół wydłużonego QT - opis przypadku wart więcej niż rozdział w książce Details
Wojciech Zaręba
Vol 11, No 7 (2004) Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Mechanizmy działania Abstract   PDF (polish)
Agata Milewska i Henryk Wysocki
Vol 11, No 6 (2004) Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Podstawy kliniczne Abstract   PDF (polish)
Agata Milewska i Henryk Wysocki
Vol 5, No 4 (1998) Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego. Część I: Wywiad kliniczny z zastosowaniem zmodyfikowanego kwestionariusza objawów oraz skali punktowej Abstract
Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec
Vol 6, No 1 (1999) Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego Abstract   PDF (polish)
Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec
2326 - 2350 of 2422 Items <<   <   89 90 91 92 93 94 95 96 97   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl