Browse Title Index
Issue Title
Vol 7, No 1 (2012) Znaczenie rokownicze EKG u chorych dializowanych Abstract   PDF (polish)
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Paulina Łopatowska, Elżbieta Młodawska, Jolanta Małyszko, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Marcin Kożuch, Włodzimierz J. Musiał
Vol 9, No 6 (2002) Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej Abstract   PDF (polish)
Anna Libionka, Witold Libionka, Jadwiga Nessler i Wiesława Piwowarska
Vol 3, No 5 (2008) Znaczenie tkankowej echokardiografii doplerowskiej w diagnostyce niewydolności serca Abstract   PDF (polish)
Wojciech Gilewski, Iwona Świątkiewicz, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Jan Błażejewski i Robert Bujak
Vol 4, No 1 (1997) Znaczenie układu tłumienia artefaktu impulsu stymulatora w cyfrowym rejestratorze EKG dla jakości zapisu nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca Abstract
Fryderyk Prochaczek, Paweł Gibiński, Jerzy Gałecka
Vol 4, No 3 (1997) Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych Abstract
Dariusz Kozłowski, Maciej Kempa, Justyna Staniewicz, Sławomir Sielski, Rafał Gałąska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka
Vol 7, No 3 (2012) Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Inga Piętka, Małgorzata Lelonek
Vol 4, No 5 (2009) Źródła wiedzy a skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca Abstract   PDF (polish)
Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Rita Kowalczyk, Katarzyna Frygier, Dominika Budzbon, Joanna Szmyt, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Iwona Świątkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu lewej komory Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu prawej komory Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu prawej komory współistniejące z ubytkiem przegrody międzykomorowej Details
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie izolowane Details
Redakcja FCE
Vol 3, No 10 (2008) Związek między amiodaronem, nowymi lekami przeciwarytmicznymi klasy III oraz innymi lekami a nabytym zespołem długiego QT Abstract   PDF (polish)
Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Celso Ferreira, Celso Ferreira Filho, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Li Zhang, Paulo Jorge Moffa
Vol 12, No 1 (2005) Związek między pniem głównym lewej tętnicy wieńcowej a proksymalnymi segmentami tętnicy międzykomorowej przedniej oraz tętnicy okalającej lewej - możliwości wykorzystania klinicznego Abstract   PDF (polish)
Robert J. Gil, Aneta I. Gziut i Francesco Prati
Vol 10, No 2 (2003) Związek między polimorfizmem insercyjno-delecyjnym genu enzymu konwertazy angiotensyny I i obecnością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej Abstract   PDF (polish)
Ewa Orłowska-Baranowska, Grzegorz Placha, Zbigniew Gaciong, Dariusz Zakrzewski, Rafał Baranowski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Witold Rużyłło i Irena Rawczyńska-Englert
Vol 10, No 6 (2003) Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym Abstract   PDF (polish)
Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński i Dariusz Michałkiewicz
Vol 2, No 2 (2007) Złośliwe migotanie przedsionków w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a Details   PDF (polish)
Serge S. Barold
Vol 14, No 3 (2019) ‘Pharmacological distal protection’ with intragraft administration of diltiazem as pre-treatment during saphenous vein graft intervention Abstract   PDF
Santosh Kumar Sinha, Siddarth Samrat, Kumar Himanshu, Mahmodulla Razi
Ahead of print “The Weak Heart” as an educational model for patients hospitalised due to decompensation of heart failure with reduced ejection fraction Abstract   PDF
Jolanta Kolasa, Izabella Uchmanowicz, Marta Wleklik, Magdalena Lisiak, Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak, Marcin Grabowski, Ewa A. Jankowska, Jadwiga Nessler
Ahead of print “Vieussens ring”- an unusual form of inter-coronary collateral from conus artery to diagonal artery Abstract   PDF
Santosh Kumar Sinha, Mahmodula Razi, Anupam Singh, Kumar Himanshu, Puneet Aggarwal
2326 - 2344 of 2344 Items <<   <   89 90 91 92 93 94 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl