Vol 8, No 4 (2001)

Date published: 2001-07-23

Table of Contents

open access

Original Papers

Porównawcza analiza zwężeń wieńcowych poddawanych angioplastyce, dokonywana w trakcie oraz w kilka dni po skutecznym zabiegu

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Artur Krzywkowski, Jacek Kubica, Tomasz Pawłowski, Adam Sukiennik, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):347-354.

Czynniki wpływające na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków

Małgorzata Dmochowska-Perz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Jaźwińska-Tarnawska i Leszek Sokalski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):363-374.

Czy obecność zmian w tętnicach wieńcowych predysponuje do migotania przedsionków?

Tomasz A. Bonda, Janusz Korecki, Ewa Krakowiecka, Włodzimierz J. Musiał i Sławomir Dobrzycki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):375-380.

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ligia Rausińska-Nocny, Krzysztof Mazurek, Barbara Wasilewska, Ewa Rydzewska i Krystyna Bątkowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):381-388.

Kliniczne zastosowania rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych (IEGM) z dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Znaczenie zapisów dla rozumienia następstw stymulacji przedsionkowej

Andrzej Kutarski, Krzysztof Oleszczak, Piotr Ruciński i Teresa Widomska-Czekajska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):389-416.

Techniczne, elektrofizjologiczne i hemodynamiczne aspekty epikardialnych stymulacji przedsionkowych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych

Andrzej Kutarski, Janusz Stążka, Maciej Wójcik, Krzysztof Oleszczak i Elżbieta Krawczyk

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):417-432.

Próba wysiłkowa u pacjentów po operacji zespołu Fallota

Barbara Wójcicka-Urbańska, Beata Kucińska i Maria Wróblewska-Kałużewska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):433-438.

Obraz, przebieg kliniczny i rokowanie w zespole Fallota z brakiem zastawki tętnicy płucnej

Zbigniew Kordon, Andrzej Rudziński, Piotr Weryński, Wanda Król-Jawień, Andrzej Jawień, Krystyna Paruch i Elżbieta Olczykowska-Siara

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):439-455.

Ocena pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Robert Sabiniewicz, Janina Aleszewicz-Baranowska, Maciej Chojnicki, Jan Ereciński, Marek Tomaszewski i Renata Tarnowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):447-452.

Zespół Fallota współistniejący z całkowitym kanałem przedsionkowo-komorowym u dzieci. Badanie kliniczne oraz pomocnicze w ocenie przed- i pooperacyjnej

Lesław Szydłowski, Andrzej Rudziński, Jolanta Mazur i Maria Popczyńska-Markowa

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):453-460.
Review Papers

Ilościowa angiografia tętnic wieńcowych

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil i Marek Radomski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):321-324.

Mostki mięśniowe — problem kliniczny czy niegroźna anomalia?

Robert Gil i Tomasz Pawłowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):335-340.

Sejsmokardiografia — nieinwazyjna metoda diagnostyki niedokrwienia w chorobie niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):341-345.
Sprawozdanie

X Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK, Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001 r.

Bogusław M. Grzegorzewski, Eugeniusz Piłat, Katarzyna Staszak i Tadeusz Zając

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(4):463-465.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl