Vol 3, No 6-7 (2008)

Date published: 2008-08-06

Table of Contents

open access

Review Papers

Cukrzyca a inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):287-291.

Współczesne diuretyki pętlowe

Grzegorz Grześk, Ahmad El-Essa, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Adam Sukiennik, Krzysztof Pstrągowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):292-295.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii - przedruk

Przetrwała zastawka Eustachiusza

Timothy Watson, Puneet Kakar, Samir Srivastava, Tarvinder S. Dhanjal

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):359-360.
Prace badawcze - przedruk

Chorzy z niewydolnością serca leczeni w warunkach szpitalnych w Polsce: charakterystyka oraz metody leczenia, retrospektywna analiza wieloośrodkowa

Tomasz M. Rywik, Tomasz Zieliński, Walerian Piotrowski, Przemysław Leszek, Arleta Wilkins, Jerzy Korewicki

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):323-334.

Wpływ nebiwololu na stężenia tlenku azotu w surowicy krwi i osoczowego czynnika von Willebranda oraz parametry próby wysiłkowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca

Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Beata Jołda-Mydłowska, Agnieszka Zubkiewicz, Maciej Szymczak, Andrzej Mysiak, Robert Skalik

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):335-341.

Porównanie wyników leczenia u pacjentów poddawanych lub niepoddawanych ocenie progu defibrylacji w czasie wszczepienia kardiowertera-defibrylatora

Burr Hall, Vinodh Jeevanantham, Ethan Levine, James Daubert, Scott McNitt, Fred Morady, Frank Pelosi

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):342-349.

Wartość kliniczna szybkiego testu do oznaczania osoczowego peptydu natriuretycznego typu B w różnicowaniu zastoinowej niewydolności serca i płucnych przyczyn duszności

S.-Q. Zhao, Y.-M. Hu, Q. Li, X.-R. Liu, M. Wang, W.-Y. Zhang, T. Wu, X.-L. Nie, N. Zhao, L.-R. Wang

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):350-358.
Prace poglądowe - przedruk

Nowe spojrzenie na związek między chorobami układu sercowo-naczyniowego a depresją

S.A. Mosovich, R.T. Boone, A. Reichenberg, S. Bansilal, J. Shaffer, K. Dahlman, P.D. Harvey, M.E. Farkouh

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):296-308.

Postępowanie w niewydolności serca u osób starszych

M. Imazio, A. Cotroneo, G. Gaschino, A. Chinaglia, P. Gareri, R. Lacava, T.D. Voci, R. Trinchero

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(6-7):309-322.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl