Browse Title Index
Issue Title
Vol 15, No 6 (2020) Commentary Details   PDF
Monika Budnik
Vol 16, No 1 (2021) COVID-19 complications — new types of cardiovascular disease in 2021? A few comments on: COVID-19, post-COVID syndrome and the LONG COVID syndrome Details   PDF
Krzysztof J. Filipiak
Vol 9, No 4 (2014) Medycyna oparta na faktach – co nowego? Details   PDF (polish)
Radosław Bartkowiak
Vol 11, No 2 (2016) Nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym — odwracalna przyczyna nieadekwatnych wyładowań wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Beata Mańkowska-Załuska, Irmina Urbanek, Izabela Poddębska, Anna Nowek, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz
Vol 10, No 1 (2015) Komentarz Details   PDF
Krzysztof Narkiewicz
Vol 11, No 2 (2016) Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii Staphylococcus lugdunensis Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Elżbieta Malarkiewicz, Sonia Joanna Konsek, Paulina Anna Dziamałek
Vol 11, No 2 (2016) Zespół sercowo-nerkowy — definicja, patomechanizmy, problemy kliniczne Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Kamila Lachowska, Marcin Gruchała
Vol 11, No 2 (2016) Mikrocząsteczki błon komórkowych — nowy gracz na scenie chorób układu sercowo-naczyniowego Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Aleksandra Gąsecka, Mariusz Tomaniak
Vol 11, No 4 (2016) Eteksylan dabigatranu a idarucizumab — przełomowe rozwiązanie problemów klinicznych związanych z przeciwkrzepliwym działaniem leku Abstract
Agnieszka Styczeń, Maria Falkiewicz, Marta Karaś-Głodek, Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski
Vol 11, No 2 (2016) Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjenta z zatorem tętnicy siatkówki Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Paweł Wałek, Joanna Roskal-Wałek, Janusz Sielski, Magdalena Gierada, Jerzy Mackiewicz, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 11, No 4 (2016) Niewydolność serca jako manifestacja izolowanego niescalonego mięśnia prawej i lewej komory Abstract
Małgorzata Jamro, Mateusz Marek Wiśniowski, Andrzej Curzytek, Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz
Vol 11, No 2 (2016) Przerzut guza nerki w drodze odpływu prawej komory operowany ze wskazań życiowych Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Andrzej Wojtarowicz, Mirosław Brykczyński
Vol 11, No 2 (2016) Indywidualizacja terapii hipolipemizującej drogą do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego; zalecenia ekspertów, praktyczne wskazówki Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Katarzyna Starzyk, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 11, No 4 (2016) Znaczenie białka ST2 w schorzeniach układu krążenia Abstract
Anna Kamila Woźnicka, Marta Brzostowicz, Bożena Karolko, Wojciech Kosmala
Vol 11, No 4 (2016) Ostra niedomykalność mitralna w przebiegu zawału serca powikłanego pęknięciem mięśnia brodawkowatego Abstract
Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Katarzyna Starzyk, Zbigniew Starzyk, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 11, No 2 (2016) Rokowanie w ostrej niewydolności serca — w jaki sposób zidentyfikować pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem zgonu? Porównanie 13 badań służących ocenie różnych modeli stratyfikacji ryzyka zgonu Details   PDF (polish)   HTML (polish)
Maciej Krzysztof Kluk
Vol 11, No 2 (2016) Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Gabriela Parol
Vol 11, No 4 (2016) HOPE-3 — „nowa nadzieja” dla polypill? Abstract
Barbara Uznańska-Loch, Jarosław D. Kasprzak
Vol 11, No 4 (2016) Metabolomika — chemiczny „odcisk palca” i istotny element medycyny spersonalizowanej Abstract
Anna Słowikowska, Beata Toczyłowska, Romuald Cichoń, Piotr Hendzel
Vol 11, No 4 (2016) Czy kacheksja wpływa na pogorszenie rokowania pacjentów z ostrym zawałem serca? Prospektywne badanie kohortowe z udziałem ponad 57 000 pacjentów i 17-letnią obserwacją Details
Maciej Krzysztof Kluk
Vol 11, No 4 (2016) Poprawa skuteczności osiągania celu terapeutycznego w zakresie docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Stanowisko grupy ekspertów Abstract
Beata Wożakowska-Kapłon, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Barbara Cybulska, Zbigniew Kalarus, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Grzegorz Gajos, Krzysztof J. Filipiak
Vol 11, No 4 (2016) Monakolina — pomost między prozdrowotną modyfikacją diety a farmakoterapią hipercholesterolemii Abstract
Beata Wożakowska-Kapłon, Paweł Salwa
Vol 10, Supp. A (2015) XXI Konferencja Szkoleniowa. XVII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Details   PDF (polish)
Program konferencji
Vol 12, No 2 (2017) Od Redaktora Details
Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 15, No 4 (2020) Niewydolność serca — niekorzystne rokowanie u pacjenta ze współistnieniem wielu chorób Abstract   PDF (polish)
Tomasz Adam Michalski, Kinga Zujko, Anna Lisowska
1 - 25 of 2403 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl