Vol 11, No 2 (2016)

Date published: 2016-05-12

Table of Contents

open access

Original Papers

Attitudes of Polish physicians towards new antihypertensive agents — a final report from the ALMONDS survey

Krzysztof J. Filipiak, Aleksandra Gąsecka, Marcin Lewandowski, Bartosz Krzowski, Anna E. Płatek, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Andrzej Tykarski

Research paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0014
Folia Cardiologica 2016;11(2):85-95.

Komentarz do artykułu "Attitudes of Polish physicians..."

Marzena Chrostowska

Research paper

Folia Cardiologica 2016;11(2):96-97.

Baseline characteristics of patients with non-valvular atrial fibrillation — single-centre registry

Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon

Research paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0015
Folia Cardiologica 2016;11(2):98-103.

Komentarz do artykułu "Baseline characteristics of patients..."

Anna Tomaszuk-Kazberuk

Research paper

Folia Cardiologica 2016;11(2):104-105.
Young Cardiology

Knowledge of blood pressure self-control principles in hospitalized patients with hypertension

Anna Maria Kot, Iwona Gorczyca-Michta, Ewelina Biernacka, Beata Wożakowska-Kapłon

DOI: 10.5603/FC.2016.0016
Folia Cardiologica 2016;11(2):106-110.
Review Papers

Circulatory system in patients with systemic lupus erythematosus

Anna Chrzanowska, Katarzyna Irzyk, Iwona Dudzik-Niewiadomska, Piotr Bienias, Michał Ciurzyński

Review paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0017
Folia Cardiologica 2016;11(2):111-118.

Zespół sercowo-nerkowy — definicja, patomechanizmy, problemy kliniczne

Kamila Lachowska, Marcin Gruchała

Review paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0018
Folia Cardiologica 2016;11(2):119-127.

Mikrocząsteczki błon komórkowych — nowy gracz na scenie chorób układu sercowo-naczyniowego

Aleksandra Gąsecka, Mariusz Tomaniak

Review paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0019
Folia Cardiologica 2016;11(2):128-133.

Choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjenta z zatorem tętnicy siatkówki

Paweł Wałek, Joanna Roskal-Wałek, Janusz Sielski, Magdalena Gierada, Jerzy Mackiewicz, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0020
Folia Cardiologica 2016;11(2):134-139.

Indywidualizacja terapii hipolipemizującej drogą do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego; zalecenia ekspertów, praktyczne wskazówki

Katarzyna Starzyk, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

DOI: 10.5603/FC.2016.0013
Folia Cardiologica 2016;11(2):140-148.
Case Reports

Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii Staphylococcus lugdunensis

Elżbieta Malarkiewicz, Sonia Joanna Konsek, Paulina Anna Dziamałek

Case report

DOI: 10.5603/FC.2016.0021
Folia Cardiologica 2016;11(2):149-151.

Nawrotny częstoskurcz w łączu przedsionkowo-komorowym — odwracalna przyczyna nieadekwatnych wyładowań wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora

Beata Mańkowska-Załuska, Irmina Urbanek, Izabela Poddębska, Anna Nowek, Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz

Case report

DOI: 10.5603/FC.2016.0022
Folia Cardiologica 2016;11(2):152-156.
Cardiac Surgery

Przerzut guza nerki w drodze odpływu prawej komory operowany ze wskazań życiowych

Andrzej Wojtarowicz, Mirosław Brykczyński

DOI: 10.5603/FC.2016.0023
Folia Cardiologica 2016;11(2):157-159.
Cardiology Investigation

Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą

Gabriela Parol

DOI: 10.5603/FC.2016.0024
Folia Cardiologica 2016;11(2):162-166.
Review of Literature
Konferencje

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl