Browse Title Index
Issue Title
Vol 2, No 11 (2007) Analiza parametrów aktywacji przedsionków w uśrednionym elektrokardiogramie wysokiego wzmocnienia rejestrowanym z powierzchni ciała (SA-ECG) oraz z elektrod wewnątrzprzedsionkowych (SA-IEGM) Abstract   PDF (polish)
Andrzej Głowniak, Andrzej Kutarski, Dorota Szczęśniak i Piotr Ruciński
Vol 6, No 1 (2011) Analiza parametrów częstotliwościowych zmienności rytmu serca po pomostowaniu aortalno-wieńcowym Abstract   PDF (polish)
Piotr Mazur, Paweł Matusik, Roman Pfitzner
Vol 7, No 3 (2012) Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe Abstract   PDF (polish)
Łukasz Koziński, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Aleksandra Głogowska, Grzegorz Raczak
Vol 8, No 5 (2001) Analiza przyczyn i rodzaju wtórnych zabiegów interwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota u dzieci. Obserwacje wczesne i średnioodległe Abstract   PDF (polish)
Andrzej Rudziński, Elżbieta Olczykowska-Siara, Zbigniew Kordon, Beata Załuska, Maciej Pitak Krystyna Paruch, Maria Łoś-Stolarczyk, i Lesław Szydłowski
Vol 5, No 1 (1998) Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia Abstract
Mirosław Kowalski
Vol 4, No 1 (2009) Analiza stylów radzenia sobie ze stresem u chorych z ostrym zawałem serca Abstract   PDF (polish)
Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Iwona Świątkiewicz, Dorota Borowska, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Vol 8, No 2 (2013) Analiza tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po przebytym zawale serca Abstract   PDF (polish)
Magdalena Jureczko, Justyna Włoka
Vol 7, No 2 (2000) Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych Abstract   PDF (polish)
Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Vol 5, No 2 (1998) Analiza zmienności objętości wyrzutowej serca u osób z chorobą wieńcową Abstract
Janusz Siebert, Jerzy Rogowski, Jan Bellwon, Roman Lango, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz
Vol 11, No 4 (2016) Analysis of plasma myeloperoxidase levels and functional gene –463G > A and –129G > A polymorphisms with early onset of coronary artery disease in South Indian population Abstract
Sailaja Maddhuri, Priyanka Pallapollu, Srinivas Bandaru, Gudlla Suresh, Amaresh Rao Mallempati, Akka Jyothy, Hema Prasad Mundluru
Vol 8, Supp. C (2001) Anatomia i czynność prawidłowej prawej komory w echokardiogramie Details   PDF (polish)
Anna Klisiewicz
Vol 7, No 1 (2000) Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu Abstract   PDF (polish)
Franciszek Walczak, Artur Fuglewicz, Łukasz Szumowski, Edward Koźluk, Waldemar Banasiak
Vol 1, No 1 (2006) Andreas Gruentzig - życie i śmierć pioniera nauki Details   PDF (polish)
Shlomo Stern
Vol 12, No 4 (2017) Anemia and iron deficiency in patients with heart failure — diagnostic and therapeutic management Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Agata Tymińska, Piotr Sypień, Krzysztof Ozierański, Grzegorz Opolski
Vol 6, No 4 (1999) Angiograficzna i ultrasonograficzna ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych. Porównywanie metod Abstract
Jacek Kubica, Federica Marsico, Stefano DeServi, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Marek Radomski, Luigi Angoli, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia
Vol 9, No 4 (2002) Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko Details   PDF (polish)
Grzegorz J. Horszczaruk, Janusz Kochman, Robert Gil, Dariusz Dudek i Grzegorz Opolski
Vol 7, No 4 (2000) Angioguard — system zabezpieczający przed dystalną embolizacją w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Waldemar Dorniak, Jacek Kubica i Włodzimierz Krasowski
Vol 9, No 2 (2014) Angioneurotic Quincke oedema in the course of candesartan therapy in a patient with hypoparathyroidism and hypocalcemia Abstract   PDF (polish)
Kamilla Wesołowska, Dawid Bąkowski, Przemysław Dąbkowski, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 9, No 1 (2002) Angioplastyka angiograficznie małych naczyń wieńcowych - stan na początek XXI wieku Details   PDF (polish)
Robert Gil, Rafał Żurawski
Vol 12, No 7 (2005) Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny Abstract   PDF (polish)
Wojciech Gutkowski, Aleksander Stępień, Paweł Tomaszewski, Janusz Sielski, Marcin Sadowski i Marianna Janion
Vol 8, No 5 (2001) Angioplastyka przewlekle zamkniętych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej Wpływ rodzaju cewnika prowadzącego na skuteczność i przebieg zabiegu Abstract   PDF (polish)
Janusz Rzeźniczak, Piotr Kałmucki, Marek Słomczyński, Robert Parucki, Dariusz Angerer, Jarosław Mańczak i Tomasz Siminiak
Vol 10, No 3 (2003) Angioplastyka przewlekłego zamknięcia gałęzi międzykomorowej przedniej z użyciem stentu. Badanie porównawcze oceniające wpływ zastosowania abciximabu na wyniki wczesne i odległe Abstract   PDF (polish)
Mariusz Gąsior, Jacek Piegza, Bogusława Dzióbek, Jarosław Wasilewski, Andrzej Lekston, Tadeusz Zębik, Marek Gierlotka, Lech Poloński
Vol 2, No 3 (2007) Angioplastyka tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej jako metody leczenia w "trudnych przypadkach" Abstract   PDF (polish)
Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Marek Radomski, Marek Koziński
Vol 11, No 1 (2004) Angioplastyka w miejscach rozgałęzień naczyń wieńcowych - doświadczenie własne Abstract   PDF (polish)
Leszek Bryniarski, Dariusz Dudek, Jacek Dragan, Artur Klecha, Piotr Jankowski, Tadeusz Królikowski, Danuta Czarnecka, Michał Zabojszcz, Marek Styczkiewicz, Krzysztof Żmudka i Kalina Kawecka-Jaszcz
Vol 13, No 1 (2018) Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers — a meta-analysis of 38 randomized studies on impact of renin–angiotensin–aldosterone inhibitors on cardiovascular risk in patients with heart failure Abstract   PDF (polish)
Maciej Krzysztof Kluk
151 - 175 of 2391 Items <<   <   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl