Vol 1, No 1 (1994)

Date published: 2000-02-09

Table of Contents

open access

Original Papers

Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym

Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Janina Stępińska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):20-24.

Ocena przewodzenia zatokowo-przedsionkowego na podstawie przezskórnej stymulacji komór serca

Fryderyk Prochaczek, Pierre Birkui, Adam Gacek, Iwona Surma, Krzysztof Jarczok

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):25-28.

Komentarz Redakcyjny

Maria Trusz-Gluza

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):29-30.
Review Papers

Nowe wskazania do elektrostymulacji serca

Grażyna Świątecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):1-5.

Częstoskurcz komorowy: podziały, mechanizmy, sposoby rozpoznawania i prognozowania
- część I

Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Maria Wnuk-Wojnar

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):6-12.

Aspekty biofizyczne ablacji prądem o częstotliwości radiowej

Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Hanna Rembelska, Roman Kępski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):13-19.
Case Reports

Dobowa zmienność rytmu anatomicznie odnerwionego serca po przesczepie

Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska, Mirosław Garlicki, Jerzy Matysek, Jadwiga Nessler, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Stobierska, Andrzej Gackowski, Antoni Dziatkowiak

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):31-36.
Sprawozdanie

9th International Congress CARDIOSTIM '94 Nicea, Acropolis, 15-18 czerwca 1994

Dariusz Zacharek, Ewa Lewicka, Sławomir Sielski

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):43-46.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

30-lecie wszczepienia pierwszego stymulatora serca w Polsce

Zespół

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):40-42.

Elektrokardiogramy, elektrogramy

Redakcja FCE

Folia Cardiologica Excerpta 1994;1(1):37-39.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl