Vol 8, No 5 (2001)

Date published: 2001-09-24

Table of Contents

open access

Original Papers

Brak związku polimorfizmu PlA1/A2 genu glikoproteiny płytkowej GPIIIa z przebytym zawałem serca wśród 397 mężczyzn z angiograficznie potwierdzoną miażdżycą tętnic wieńcowych

Dariusz Ciećwierz, Marcin Gruchała, Karolina Ochman, Bartosz Wasąg, Arkadiusz Nowak, Paweł Skarżyński Radosław Targoński, Witold Dubaniewicz, Wojciech Sobiczewski, Adam Grzybowski, Bartosz Curyłło, Maciej Minikowski, Rafał Dworakowski, Janusz Limon i Andrzej Rynkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):499-508.

Ocena całkowicie zamkniętych tętnic wieńcowych poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji na podstawie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Aneta I. Gziut, Rafał Żurawski, Sebastian Ciuka, Tomasz Dryja i Artur Krzywkowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):509-516.

Angioplastyka przewlekle zamkniętych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej Wpływ rodzaju cewnika prowadzącego na skuteczność i przebieg zabiegu

Janusz Rzeźniczak, Piotr Kałmucki, Marek Słomczyński, Robert Parucki, Dariusz Angerer, Jarosław Mańczak i Tomasz Siminiak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):517-526.

Przeznaczyniowe ablacje prądem o wysokiej częstotliwości - radykalne leczenie chorych z częstoskurczami nadkomorowymi

Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg, Alicja Kraska, Dariusz Wojciechowski, Andrzej Kurowski, Beata Malczewska i Hanna Szwed

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):537-544.

Jakość życia dorosłych pacjentów z zespołem Fallota i problemy z nią związane

Stanisława Małecka-Dymnicka, Janusz Jagoda i Alicja Baczyńska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):563-568.

Rola poradnictwa genetycznego w rodzinach dzieci z zespołem Fallota

Joanna Kwiatkowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):569-580.

Analiza przyczyn i rodzaju wtórnych zabiegów interwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota u dzieci. Obserwacje wczesne i średnioodległe

Andrzej Rudziński, Elżbieta Olczykowska-Siara, Zbigniew Kordon, Beata Załuska, Maciej Pitak Krystyna Paruch, Maria Łoś-Stolarczyk, i Lesław Szydłowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):575-580.
Review Papers

Dobre i złe strony tlenku azotu

Maria Sokołowska, Lidia Włodek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):467-474.
Case Reports

Aterektomia bezpośrednia- efektywna metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia własne z aterektomem nowej generacji

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Sebastian Ciuka, Tomasz Dryja, Tomasz Pawłowski, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski i Jacek Kubica

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):581-590.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej u pacjenta z zespołem preekscytacji i typową formą nawrotnego częstoskurczu węzłowego

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(5):591-595.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl