Vol 11, No 1 (2004)

Date published: 2004-01-22

Table of Contents

open access

Original Papers

Angioplastyka w miejscach rozgałęzień naczyń wieńcowych - doświadczenie własne

Leszek Bryniarski, Dariusz Dudek, Jacek Dragan, Artur Klecha, Piotr Jankowski, Tadeusz Królikowski, Danuta Czarnecka, Michał Zabojszcz, Marek Styczkiewicz, Krzysztof Żmudka i Kalina Kawecka-Jaszcz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):1-8.

Leczenie fibrynolityczne ostrych zespołów wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w 2002 roku

Jerzy Rekosz, Dariusz Wojciechowski, Marek Kuch i Joanna Biegajło

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):9-17.

Porównanie funkcji diagnostycznych stymulatora jednojamowego (VVI) z 24-godzinnym zapisem EKG metodą Holtera u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):19-26.

Przetoki tętnic wieńcowych. Lokalizacja anatomiczna i różnorodność objawów klinicznych

Arkadiusz Derkacz, Przemysław Nowicki, Marcin Protasiewicz, Karol Początek i Halina Nowosad

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):27-32.

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca

Wioletta Kucharska, Ewa Masłowska, Elżbieta Wójcik, Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):39-45.

Jakość życia dzieci i młodzieży ze stymulatorem serca w ocenie rodziców pacjentów

Magdalena Dyga-Konarska i Katarzyna Bieganowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):47-51.
Case Reports

Wszczepienie nowego układu stymulującego serce w przebiegu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem

Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski i Mieczysław Pasowicz

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):53-56.

Częstoskurcz komorowy pęczkowy u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca w starszym wieku

Jarosław Kaźmierczak, Ryszard Rzeuski, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Joanna Zielonka i Zdzisława Kornacewicz-Jach

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):57-60.

De sphygmologia... Doktorat Onufrego Dzianotta z 1836 roku i próba oceny jego wartości

Janusz H. Skalski, Anna Skalska i Jacek Puzio

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(1):61-73.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl