Browse Title Index
Issue Title
Vol 9, No 3 (2014) Beta-adrenolytics in clinical practice — examples of treatment scenarios Abstract   PDF (polish)
Krzysztof J. Filipiak
Vol 9, No 4 (2002) Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Abstract   PDF (polish)
Elżbieta Florczak, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Rafał Baranowski, Anna Klisiewicz, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Aleksander Prejbisz, Marek Postuła, Piotr Hoffman i Andrzej Januszewicz
Vol 11, No 12 (2004) Bezpieczeństwo i przydatność kliniczna testów wysiłkowych u chorych z niewydolnością serca oraz wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Abstract   PDF (polish)
Ewa Straburzyńska-Migaj, Artur Baszko, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński
Vol 3, No 1 (2008) Bezpieczeństwo stosowania biwalirudyny podczas elektywnych przezskórnych interwencji wieńcowych u pacjentów po przeszczepie serca Abstract   PDF (polish)
Raed A. Aqel, Fadi G. Hage, Gilbert J. Zoghbi, Jose A. Tallaj, Vijay K. Misra i Robert C. Bourge
Vol 7, No 1 (2000) Bezpośrednia implantacja stentów wewnątrzwieńcowych Details   PDF (polish)
Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Jacek Kubica
Vol 1, No 4 (2006) Bezpośrednia oraz odległa ocena chorych z przemijającym balotowaniem koniuszka lewej komory Abstract   PDF (polish)
Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil, Jarosław Rzezak, Hanna Rdzanek i Marcin Młotek
Vol 4, No 4 (2009) Bioabsorbowalne stenty wieńcowe Details   PDF (polish)
S. Suave Lobodzinski
Vol 3, No 2 (1996) Biofizyczne aspekty ablacji prądem stałym Details
Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Roman Kępski, Hanna Rembelska
Vol 1, No 5 (2006) Blok serca i częstoskurcz typu torsade de pointes wywołane hipokalcemią Details   PDF (polish)
Mahmet K. Aktas i Toshio Akiyama
Vol 2, No 12 (2007) Blok zatokowo-przedsionkowy typu periodyki Wenckebacha jako niezależny wskaźnik prognostyczny wystąpienia wysokiego stopnia zatokowo-przedsionkowego bloku wyjścia Abstract   PDF (polish)
Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz i Leszek Kubik
Vol 1, No 9 (2006) Bóle serca i nagłe zgony kardiologiczne u dzieci Abstract   PDF (polish)
Janina Aleszewicz-Baranowska, Piotr Potaż i Wanda Komorowska-Szczepańska
Vol 3, No 8-9 (2008) Borelioza z Lyme - niedoceniany problem w praktyce kardiologa Abstract   PDF (polish)
Ewa Maroszyńska-Dmoch, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 7, Supp. C (2000) Brachyterapia - szansa na wyeliminowanie restenozy po przezskórnych interwencjach wieńcowych Details   PDF (polish)
Adam Witkowski
Vol 6, No 3 (1999) Brachyterapia naczyniowa: przegląd prób klinicznych Details
Ron Waksman
Vol 6, No 3 (1999) Brachyterapia śródwieńcowa w zapobieganiu restenozie Details
Grzegorz Kałuża, Dariusz Dudek, Robert Gil, Jacek S. Dubiel
Vol 8, No 2 (2013) Bradykardia u pacjenta z jadłowstrętem psychicznym — opis przypadku Abstract   PDF (polish)
Agnieszka Łętek, Łukasz Zandecki, Marcin Sadowski, Jacek Kurzawski, Marianna Janion
Vol 8, No 5 (2001) Brak związku polimorfizmu PlA1/A2 genu glikoproteiny płytkowej GPIIIa z przebytym zawałem serca wśród 397 mężczyzn z angiograficznie potwierdzoną miażdżycą tętnic wieńcowych Abstract   PDF (polish)
Dariusz Ciećwierz, Marcin Gruchała, Karolina Ochman, Bartosz Wasąg, Arkadiusz Nowak, Paweł Skarżyński Radosław Targoński, Witold Dubaniewicz, Wojciech Sobiczewski, Adam Grzybowski, Bartosz Curyłło, Maciej Minikowski, Rafał Dworakowski, Janusz Limon i Andrzej Rynkiewicz
Vol 3, No 10 (2008) Broszura - narzędzie edukacji zdrowotnej w kardiologii. Przyczynek do dyskusji o skuteczności profilaktyki wtórnej Details
Aldona Kubica
Vol 11, No 5 (2004) Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu Abstract   PDF (polish)
Mirosław Jabłoński, Marek Radomski, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Adam Sukiennik, Marek Koziński, Tomasz Białoszyński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz i Zofia Grąbczewska
Vol 5, No 4 (1998) Budowa łącza przedsionkowo-komorowego - od Paladino do ablacji Details
Edward Koźluk, Dariusz Kozłowski, Ewa Szufladowicz, Franciszek Walczak
Vol 8, No 1 (2013) Burza elektryczna u pacjentów z kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) — możliwości, zasady postępowania, perspektywy na przyszłość Abstract   PDF (polish)
Aleksandra Miszczak, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz
Vol 5, No 1 (2010) Błędne interwencje lecznicze kardiowerterów-defibrylatorów - nadal istotny problem kliniczny Abstract   PDF (polish)
Łukasz Jodko, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Kaźmierczak, Ryszard Rzeuski, Joanna Zielonka, Robert Kaliszczak, Krzysztof Safranow
Vol 15, No 6 (2020) C like COVID-19: cardiovascular complications in a young patient Abstract   PDF
Daria Kaczmarek, Robert Morawiec, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jarosław Drożdż
Vol 15, No 2 (2020) Calciphylaxis — a fatal complication not only in end-stage renal disease patients Abstract
Ada Bielejewska, Arkadiusz Bociek, Andrzej Jaroszyński
Vol 12, No 4 (2017) Candidate for new heart failure and reduced ejection fraction therapy — angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNI). Clinician’s guide Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Anna Chuda, Małgorzata Lelonek
251 - 275 of 2403 Items <<   <   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl