Browse Title Index
Issue Title
Vol 12, No 4 (2017) Atrial fibrillation in patients with ischemic stroke - clinical characteristics and in-hospital prognosis - pilot study. Abstract   PDF   HTML
Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Michta, Konrad Jarząbek, Ewa Kołodziejska, Anita Rosołowska, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 14, No 2 (2019) Atrial fibrillation with rapid ventricular rate during thyroid storm Abstract   PDF
Agata Burakiewicz, Joanna Sokołowska, Kornelia Figuła, Dorota Zyśko
Vol 2, No 3 (1995) Atrial Fibrillation: a treatable disease? Details
Andrzej Lubiński
Vol 14, No 6 (2019) Atrioventricular junction ablation as a bridging treatment of tachycardiomyopathy and renal insufficiency in the course of atrial fibrillation with high frequency ventricular rhythm Abstract   PDF
Tomasz Pawlik, Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, Grzegorz Hordyński, Marek Gierlotka
Vol 11, No 2 (2016) Attitudes of Polish physicians towards new antihypertensive agents — a final report from the ALMONDS survey Abstract   PDF   HTML
Krzysztof J. Filipiak, Aleksandra Gąsecka, Marcin Lewandowski, Bartosz Krzowski, Anna E. Płatek, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Andrzej Tykarski
Vol 3, No 4 (1996) Autorytety medyczne w Internecie. miejsce kardiologii w Internecie Details
Piotr Kasztelowicz
Vol 6, Supp. I (1999) Badania kontrolne i prowadzenie ambulatoryjne osób z układem stymulującym serca: komorowym, przedsionkowym, przedsionkowo-komorowym (VVI, AAI, DDD) Details   PDF (polish)
Zespół
Vol 11, Supp. A (2004) Badania laboratoryjne Details
Redakcja FCE
Vol 10, Supp. A (2003) Badania laboratoryjne i inne metody diagnostyczne Details
Redakcja FCE
Vol 6, No 4 (1999) Badania modelowe zastosowania pletyzmografii impedacyjnej do badania przepływu krwi w kończynach Abstract   PDF (polish)
Janusz Siebert, Artur Poliński
Vol 4, No 2 (2009) Badanie echokardiograficzne w powikłaniach infekcyjnych elektrostymulacji Abstract   PDF (polish)
Andrzej Tomaszewski, Piotr Rucinski
Vol 10, Supp. A (2003) Badanie kliniczne pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Details
Redakcja FCE
Vol 10, No 1 (2003) Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej Abstract   PDF (polish)
Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Grzegorz Raczak, Małgorzata Szwoch, Andrzej Kubasik, Jacek Kubica, Maciej Kempa, Tomasz Królak i Grażyna Świątecka
Vol 11, Supp. A (2004) Badanie radiologiczne klatki piersiowej Details
Redakcja FCE
Vol 11, Supp. A (2004) Badanie spiroergometryczne Details
Redakcja FCE
Vol 13, No 3 (2018) BaLloon Assisted Sliding and Tracking of GuideLiner Catheter (BLAST-G) to successfully deliver stent in a calcified, tortuous lesion: case report Abstract   PDF
Santosh Kumar Sinha, Sunil Tripathi, Lokendra Rekwal, Anupam Kumar Singh, Nishant Kumar Abhishekh
Ahead of print Balloon assisted trapping (BAT) and retrieval of fractured and impacted coronary angioplasty balloon catheter: simple solution to a complex problem Abstract   PDF
Santosh Kumar Sinha, Mahmodula Razi, Kumar Himanshu, Puneet Aggarwal
Vol 8, Supp. B (2001) Balonowa angioplastyka koarktacji aorty Details
Redakcja FCE
Vol 11, No 3 (2004) Balonowa angioplastyka we wrodzonej i pooperacyjnej koarktacji aorty — kilkuletnie obserwacje własne Abstract   PDF (polish)
Joanna Książyk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka, Bożena Rewers, Wanda Kawalec i Bogdan Maruszewski
Vol 9, No 2 (2002) Balonowe próby okluzyjne jako kwalifikacja do określonego postępowania terapeutycznego w przypadku złożonych wad wrodzonych serca Abstract   PDF (polish)
Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa i Jacek Białkowski
Vol 11, No 2 (2016) Baseline characteristics of patients with non-valvular atrial fibrillation — single-centre registry Abstract   PDF   HTML
Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 13, No 2 (2018) Beneficial effect of antihypertensive therapy on exercise capacity assessed by a 6-minute walk test at one year follow-up Abstract   PDF
Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski
Vol 9, No 3 (2014) Beta-adrenolytics in clinical practice — examples of treatment scenarios Abstract   PDF (polish)
Krzysztof J. Filipiak
Vol 9, No 4 (2002) Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym Abstract   PDF (polish)
Elżbieta Florczak, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Rafał Baranowski, Anna Klisiewicz, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Aleksander Prejbisz, Marek Postuła, Piotr Hoffman i Andrzej Januszewicz
Vol 11, No 12 (2004) Bezpieczeństwo i przydatność kliniczna testów wysiłkowych u chorych z niewydolnością serca oraz wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Abstract   PDF (polish)
Ewa Straburzyńska-Migaj, Artur Baszko, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński
226 - 250 of 2391 Items <<   <   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl