Vol 6, No 3 (1999)

Date published: 2000-03-09

Table of Contents

open access

Original Papers

Metoda sekwencyjna i test fenylefrynowy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Gian Domenico Pinna, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Joanna Oryńczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):263-268.

Wpływ niedokrwienia mięśnia sercowego na wartość dyspersji QT u osób z chorobą wieńcową

Przemysław Guzik, Kinga Rzetecka, Lidia Dutkiewicz, Piotr Kałmucki, Tomasz Zujewski, Anna Michałowska, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysocki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):269-273.

Wpływ drożności tętnicy wieńcowej na dyspersję odstępu QT w zawale serca

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Mirosława Heredyńska-Wąs, Stanisław Pasyk

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):275-280.

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):282-286.

Ocena spodziewanych następstw hemodynamicznych zamiany stymulacji komorowej na dwujamową

Paweł Miękus, Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Włodzimierz Krasowski, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):287-294.

Wyniki ultrasonograficznej i angiograficznej oceny ilościowej w nieleczonych odcinkach tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Federica Marsico, Sławomir Sielski, Maria Luisa Laudisa, Adam Sukiennik, Grzegorz Raczak, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):297-306.
Review Papers

Brachyterapia śródwieńcowa w zapobieganiu restenozie

Grzegorz Kałuża, Dariusz Dudek, Robert Gil, Jacek S. Dubiel

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):227-233.

Brachyterapia naczyniowa: przegląd prób klinicznych

Ron Waksman

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):235-246.

Przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego idealną metodą leczenia ostrych epizodów sercowych?

Andrzej Lekston, Mariusz Gąsior, Rafał Wojnar, Marek Gierlotka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):248-254.

Migotanie przedsionków po zabiegach kardiochirurgicznych - nowe możliwości terapeutyczne

Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):255-262.
Case Reports

Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym

Jarosław Kaźmierczak, Johan De Sutter, Luc Jordaens

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):309-311.

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima)

Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(3):314-317.
Nowe metody

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl