open access

Vol 8, No 1 (2013)
Młoda kardiologia - prace poglądowa
Published online: 2013-12-13
Get Citation

Burza elektryczna u pacjentów z kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) — możliwości, zasady postępowania, perspektywy na przyszłość

Aleksandra Miszczak, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):30-36.

open access

Vol 8, No 1 (2013)
Młoda kardiologia - prace poglądowa
Published online: 2013-12-13

Abstract

Burza elektryczna to okres nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca i występowania 3 lub więcej tachyarytmii komorowych, wymagających elektroterapii (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), w ciągu 24 godzin. U pacjentów z wszczepialnym kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) termin oznacza 3 lub więcej adekwatnych interwencji tego urządzenia w ciągu 24 godzin. Pojęciem złośliwej burzy elektrycznej określa się 10 adekwatnych interwencji ICD w ciągu 1 godziny. Postępowanie w przypadku burzy elektrycznej obejmuje procedury farmakoterapeutyczne, przeprogramowanie ICD, jak i czasowe wyłączenie ICD z zastosowaniem zabezpieczenia defi brylatorem zewnętrznym. Dobre efekty uzyskuje się również po zastosowaniu ablacji. W pracy zostały przedstawione aktualne zasady postępowania w przypadku burzy elektrycznej u pacjentów z ICD.

Abstract

Burza elektryczna to okres nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca i występowania 3 lub więcej tachyarytmii komorowych, wymagających elektroterapii (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), w ciągu 24 godzin. U pacjentów z wszczepialnym kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) termin oznacza 3 lub więcej adekwatnych interwencji tego urządzenia w ciągu 24 godzin. Pojęciem złośliwej burzy elektrycznej określa się 10 adekwatnych interwencji ICD w ciągu 1 godziny. Postępowanie w przypadku burzy elektrycznej obejmuje procedury farmakoterapeutyczne, przeprogramowanie ICD, jak i czasowe wyłączenie ICD z zastosowaniem zabezpieczenia defi brylatorem zewnętrznym. Dobre efekty uzyskuje się również po zastosowaniu ablacji. W pracy zostały przedstawione aktualne zasady postępowania w przypadku burzy elektrycznej u pacjentów z ICD.

Get Citation

Keywords

burza elektryczna, kardiowerter–defi brylator (ICD), ablacja, częstoskurcz komorowy (VT), migotanie komór (VF)

About this article
Title

Burza elektryczna u pacjentów z kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) — możliwości, zasady postępowania, perspektywy na przyszłość

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 1 (2013)

Pages

30-36

Published online

2013-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):30-36.

Keywords

burza elektryczna
kardiowerter–defi brylator (ICD)
ablacja
częstoskurcz komorowy (VT)
migotanie komór (VF)

Authors

Aleksandra Miszczak
Marcin Rosiak
Michał Chudzik
Jerzy K. Wranicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl