Vol 8, No 1 (2013)

Date published: 2013-12-13

Table of Contents

open access

Original Papers

Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca

Krystyna Kurowska, Alicja Kudas

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):1-8.

Epidemiologia zmian masy ciała w przebiegu przewlekłej niewydolności serca

Jacek Niedziela, Bartosz Hudzik, Piotr Rozentryt

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):18-24.
Case Reports

Pseudokoarktacja aorty — aktualny stan wiedzy. Opis przypadku klinicznego

Elżbieta Gadula-Gacek, Mateusz Tajstra, Jan Głowacki, Janusz Szkodziński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):25-29.
Młoda kardiologia - prace poglądowa

Burza elektryczna u pacjentów z kardiowerterem–defi brylatorem (ICD) — możliwości, zasady postępowania, perspektywy na przyszłość

Aleksandra Miszczak, Marcin Rosiak, Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(1):30-36.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl