Vol 8, No 1 (2001)

Date published: 2000-12-05

Table of Contents

open access

Original Papers

Dyspersja odstępu QT u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej

Ewa Orłowska-Baranowska, Rafał Baranowski, Irena Rawczyńska-Englert, Beata Kuśmierczyk i Wanda Rydlewska-Sadowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):25-31.

Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce omdleń wazowagalnych

Jarosław Jurowiecki, Dariusz Kozłowski, Janusz Jakitowicz, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Nowicki i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):33-40.

Optymalna konfiguracja elektrod dla stałej stymulacji dwuprzedsionkowej

Andrzej Kutarski, Maciej Wójcik, Krzysztof Oleszczak i Max Schaldach

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):41-60.

Kinaza kreatynowa — wskaźnik dostarczonej energii RF

Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski i Jacek Lelakowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):61-64.

Pobudzenia dodatkowe jako wskaźnik właściwego położenia elektrody podczas ablacji drogi węzłowej o wolnym przewodzeniu

Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Roman Kępski i Hanna Masiak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):65-72.

Leczenie zachowawcze jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej

Ewa Śmigielska-Stolarczyk

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):73-77.
Review Papers

Lata 1952–1962: rewolucyjna dekada w dziejach elektrostymulacji serca

Jakub Machejek, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Jacek Majewski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):1-5.

Stymulacja przegrody międzyprzedsionkowej: metoda resynchronizacji przedsionków

Maciej Wójcik i Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):5-18.
Sprawozdanie

CARDIOSTIM 2000

Maciej Wójcik i Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(1):81-83.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl