Vol 5, No 1 (2010)

Date published: 2010-03-18

Table of Contents

open access

Review Papers

Zmienność dobowa w układzie hemostazy

Agata Marciniak, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):1-7.

Powikłania krwotoczne w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych

Przemysław Trzeciak, Lech Poloński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):8-13.

Echokardiograficzna manifestacja zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej

Danuta Karasek, Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski, Iwona Świątkiewicz, Wojciech Gilewski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):14-19.
Prace badawcze

Porównanie wczesnej i odległej skuteczności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych z następową brachyterapią lub bez niej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym

Andrzej Lekston, Jerzy Chudek, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Więcek, Franciszek Kokot, Marek Fijałkowski, Marek Gierlotka, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Roman Wojnicz, Brygida Białas, Marcin Osuch, Bogusław Maciejewski, Lech Poloński

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):31-37.

Błędne interwencje lecznicze kardiowerterów-defibrylatorów - nadal istotny problem kliniczny

Łukasz Jodko, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Kaźmierczak, Ryszard Rzeuski, Joanna Zielonka, Robert Kaliszczak, Krzysztof Safranow

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):38-45.
Sprawozdanie

VI Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne, Katowice, 19-20 listopada 2009 roku

Bogusław Grzegorzewski, Włodzimierz Kargul

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):46-47.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl