open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-26
Get Citation

Borelioza z Lyme - niedoceniany problem w praktyce kardiologa

Ewa Maroszyńska-Dmoch, Beata Wożakowska-Kapłon
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):375-382.

open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-09-26

Abstract

Borelioza z Lyme jest wielonarządową, przewlekłą chorobą bakteryjną o bogatej symptomatologii, często naśladującą inne schorzenia, manifestującą się objawami klinicznymi, głównie skórnymi, stawowymi, neurologicznymi i kardiologicznymi. Czynnikiem etiologicznym są krętki Borrelia burgdoferi sensu lato. Zakażenia te przenoszą kleszcze (Ixodidae). Późno rozpoznana i niewłaściwie leczona borelioza może być groźna i powodować trwałe uszkodzenia narządów. Ostatnio obserwuje się silną tendencję wzrostową zachorowań na boreliozę. Zajęcie mięśnia sercowego (Lyme carditis) należy do stosunkowo rzadkich, ale poważnych postaci klinicznych boreliozy z Lyme, uznawanych według aktualnych poglądów za główną przyczynę zgonów w tej jednostce chorobowej. Ustalenie rozpoznania jest zazwyczaj trudne i opiera się na obrazie klinicznym, wywiadzie epidemiologicznym i badaniach serologicznych (testy: ELISA i Western Blot, interpretowane zgodnie z rekomendacjami instytucji koordynujących prewencję boreliozy w Europie i Stanach Zjednoczonych). W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat boreliozy z Lyme na podstawie piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kardiologicznych choroby. Przedstawiono również obowiązujące wytyczne dotyczące diagnostyki i terapii.

Abstract

Borelioza z Lyme jest wielonarządową, przewlekłą chorobą bakteryjną o bogatej symptomatologii, często naśladującą inne schorzenia, manifestującą się objawami klinicznymi, głównie skórnymi, stawowymi, neurologicznymi i kardiologicznymi. Czynnikiem etiologicznym są krętki Borrelia burgdoferi sensu lato. Zakażenia te przenoszą kleszcze (Ixodidae). Późno rozpoznana i niewłaściwie leczona borelioza może być groźna i powodować trwałe uszkodzenia narządów. Ostatnio obserwuje się silną tendencję wzrostową zachorowań na boreliozę. Zajęcie mięśnia sercowego (Lyme carditis) należy do stosunkowo rzadkich, ale poważnych postaci klinicznych boreliozy z Lyme, uznawanych według aktualnych poglądów za główną przyczynę zgonów w tej jednostce chorobowej. Ustalenie rozpoznania jest zazwyczaj trudne i opiera się na obrazie klinicznym, wywiadzie epidemiologicznym i badaniach serologicznych (testy: ELISA i Western Blot, interpretowane zgodnie z rekomendacjami instytucji koordynujących prewencję boreliozy w Europie i Stanach Zjednoczonych). W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat boreliozy z Lyme na podstawie piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kardiologicznych choroby. Przedstawiono również obowiązujące wytyczne dotyczące diagnostyki i terapii.
Get Citation

Keywords

borelioza z Lyme; Borrelia burgdoferi; kleszcze; zapalenie mięśnia sercowego; antybiotykoterapia

About this article
Title

Borelioza z Lyme - niedoceniany problem w praktyce kardiologa

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 8-9 (2008)

Article type

Review paper

Pages

375-382

Published online

2008-09-26

Page views

1248

Article views/downloads

1361

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):375-382.

Keywords

borelioza z Lyme
Borrelia burgdoferi
kleszcze
zapalenie mięśnia sercowego
antybiotykoterapia

Authors

Ewa Maroszyńska-Dmoch
Beata Wożakowska-Kapłon

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl