Vol 3, No 8-9 (2008)

Date published: 2008-09-26

Table of Contents

open access

Original Papers

Ogólnopolski rejestr chorych z ciężką niewydolnością serca, zakwalifikowanych do przeszczepu serca - POLKARD-HF 2003-2007

Jerzy Korewicki, Aldona Browarek, Marian Zembala, Jerzy Sadowski, Mirosław Garlicki, Tomasz Zieliński, Walerian Piotrowski, Michał Zakliczyński, Piotr Przybyłowski, Krzysztof Roguski w imieniu realizatorów POLKARD-HF

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):403-421.
Review Papers

Wybrane problemy prewencji wtórnej u chorych po incydentach wieńcowych

Aldona Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):366-370.

Borelioza z Lyme - niedoceniany problem w praktyce kardiologa

Ewa Maroszyńska-Dmoch, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):375-382.

Echokardiografia wysiłkowa w diagnostyce czynnościowej niedomykalności mitralnej - systematyczny przegląd piśmiennictwa

Damian Cieślikowski, Tomasz Baron, Tomasz Grodzicki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):383-393.
Historia kardiologii
Prace badawcze

Prognostyczne znaczenie ujemnego wyniku echokardiograficznej próby dobutaminowej w warunkach submaksymalnego obciążenia - badanie z 3-letnią obserwacją

Salil J. Patel, Ajay Srivastava, Natesh Lingam, Gordon Jacobsen, Karthik Ananthasubramaniam

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):422-431.
Artykuł redakcyjny

Echokardiografia wysiłkowa - czy submaksymalne obciążenie wystarczy?

Michael W. Fong, John C. Teeters

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):363-365.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl