Vol 11, No 5 (2004)

Date published: 2004-05-10

Table of Contents

open access

Original Papers

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca u chorych na cukrzycę

Wacław Kochman, Konrad Nowak, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Przemysław Prokopczuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Paweł Siwołowski, Jerzy Żuk, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):341-346.

Wpływ tirofibanu na 6-miesięczne wyniki leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych strategii inwazyjnej

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Bartosz Hudzik, Mariusz Gąsior, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):347-353.

Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu

Mirosław Jabłoński, Marek Radomski, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Adam Sukiennik, Marek Koziński, Tomasz Białoszyński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz i Zofia Grąbczewska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):355-365.

Analiza okresu repolaryzacji komór w 24-godzinnej rejestracji holterowskiej - opis nowej metody i wyniki u osób zdrowych

Radosław Parma, Maciej Sosnowski i Michał Tendera

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):367-372.

Pierwsze w Polsce doświadczenia w chirurgicznym leczeniu migotania przedsionków z zastosowaniem irygowanej bipolarnej elektrody do ablacji prądem o częstotliwości radiowej

Piotr Suwalski, Franciszek Majstrak, Grzegorz Suwalski, Andrzej Kurowski, Kamil Radzikowski, Kazimierz B. Suwalski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):373-377.
Review Papers

Elektrostymulacja rdzenia kręgowego jako metoda leczenia dolegliwości bólowych w dławicy piersiowej

Teresa Rusicka-Piekarz, Bartosz Topoliński i Marek Harat

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):327-335.

Arytmie nadkomorowe towarzyszące ubytkowi w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II

Monika Piechowiak i Jan Henryk Goch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):337-340.
Case Reports

Niezwykle rzadki wariant rozwojowy dotyczący liczby żył płucnych oraz ich częściowego nieprawidłowego połączenia

Robert Sabiniewicz, Joanna Kwiatkowska, Janina Aleszewicz-Baranowska i Jan Ereciński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):379-382.

Anomalia tętnic wieńcowych pod postacią przetok wieńcowo-płucnych - częstość występowania, patofizjologia i znaczenie kliniczne

Marianna Janion, Kamilla Wesołowska, Katarzyna Ciuraszkiewicz, Krzysztof Pigólak i Wojciech Gutkowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(5):383-387.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl