Vol 3, No 1 (1996)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Dobowa zmienność ciśnienia tętniczego i częstości tętna w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym z insulinoniezależną cukrzycą a regulacja autonomiczna układu krążenia

Danuta Czarnecka, Kalina Kawecka-Jaszcz, Wojciech Lubaszewski, Marek Rajzer

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):32-37.

Zależność czasu trwania repolaryzacji komór od częstości rytmu serca podczas próby wysiłkowej

Andrzej Surdacki, Wojciech Płazak, Leszek Bryniarski, Jacek Dubiel, Kalina Kawecka-Jaszcz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):54-59.
Review Papers

Komorowe zaburzenia rytmu serca - współczesne kierunki. Czy leczyć, kogo i jak leczyć?

Włodzimierz J. Musiał

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):1-6.

Częstoskurcze komorowe wywodzące się z układu przewodzącego serca

James B. Martins

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):7-11.

Całodobowe automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi

Krzysztof Narkiewicz, Leszek Bieniaszewski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):13-19.

Właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne trimetazydyny

Witold Gumułka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):20-27.

Amiodaron w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i arytmiami komorowymi

Andrzej Lubiński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):28-38.
Case Reports

Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo)

Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):60-63.

Współistnienie kilku postaci choroby węzła zatokowego u chorej z napadami MAS skutecznie leczone stałą stymulacją przedsionkową

Andrzej Tomaszewski, Andrzej Kutarski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):64-68.
Konferencje
Sprawozdanie

X Światowy Kongres Kardiostymulacji i Elektrofizjologii Buenos Aires 22-26.10.1995

Maria Trusz-Gluza

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):69-70.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Zaburzenia stymulacji

Dariusz Zacharek

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(1):72-75.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl