Browse Title Index
Issue Title
Vol 6, No 4 (1999) Celowość stosowania profilaktyki nawrotów choroby reumatycznej Details   PDF (polish)
Adam Grzybowski, Andrzej Koprowski, Andrzekj Rynkiewicz
Vol 11, No 3 (2016) Challenging choices in patients with both high thromboembolic and bleeding risk - clinical case of 81-year old woman with high risk of stroke after gastrointestinal bleeding event Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Maciej Krzysztof Kluk, Kamilla Wesołowska, Agnieszka Woronowicz-Chróściel, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 13, No 5 (2018) Challenging diagnostic and therapeutic problems in a high-risk patient with mixed aortic valve disease and atrial tachycardia. Abstract   PDF
Patrycja Anna Lebioda, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jarosław Drożdż
Vol 14, No 4 (2019) Changes in ST segment imitating acute coronary syndrome in a patient after pneumonectomy — a case report Abstract   PDF
Patryk Łęczycki, Małgorzata Lelonek
Vol 14, No 4 (2019) Changes in ST segment imitating acute coronary syndrome in patient after pneumonectomy — case report Abstract   PDF (polish)
Patryk Łęczycki, Małgorzata Lelonek
Vol 11, No 6 (2016) Changing trends in the use of cardiac implantable electronic devices over 14 years of practice at a cardiology reference center Abstract   PDF   HTML
Elżbieta Barbara Świętoń, Roman Steckiewicz, Marcin Grabowski, Przemysław Stolarz
Vol 14, No 2 (2019) Characteristics of patients with acute peripheral arterial ischaemia — a single centre retrospective study Abstract   PDF
Mariusz Kozak, Piotr Myrcha, Dawid Siemieniuk, Sonia Kardzis, Piotr Ciostek
Vol 12, No 8 (2005) Charakterystyka elektrogramów ujścia komorowego lewostronnych dodatkowych szlaków przewodzenia Abstract   PDF (polish)
Zbigniew Jedynak, Łukasz Szumowski, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Roman Kępski, Ewa Bujnowska i Franciszek Walczak
Vol 15, No 4 (2020) Chest pain: is it always what it seems to be? Abstract   PDF
Anna Kawińska-Hamala, Robert Morawiec, Jarosław Drożdż, Janusz Kawiński, Zbigniew Sablik, Piotr Tyślerowicz, Jerzy Krzysztof Wranicz
Vol 3, No 5 (2008) Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków: przegląd współczesnych metod oraz źródeł energii Details   PDF (polish)
Mehmet K. Aktas, James P. Daubert i Burr Hall
Vol 10, No 2 (2003) Chirurgiczna i przeznaczyniowa ablacja dodatkowej drogi przewodzenia u pacjenta z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych oraz anomalią Ebsteina Abstract   PDF (polish)
Agnieszka Jankowska, Aleksander Maciąg, Maciej Sterliński i Mariusz Pytkowski
Vol 11, No 4 (2004) Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego - alternatywna technika bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego Abstract   PDF (polish)
Jacek Gruda, Maciej Banach i Mirosław Mussur
Vol 3, No 4 (1996) Chirurgiczne aspekty implantacji przezżylnego automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) - doświadczenie własne Abstract
Rajmund Wilczek, Kazimierz Suwalski, Justyna Staniewicz, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka
Vol 4, No 6 (2009) Chirurgiczne leczenie koarktacji aorty u dorosłych - korzystny wpływ na nadciśnienie tętnicze Abstract   PDF (polish)
Włodzimierz Kuroczyński, Marc Hartert, Diethard Pruefer, Katrin Pitzer-Hartert, Markus Heinemann, Christian Friedrich Vahl
Vol 6, No 4 (1999) Chirurgiczne leczenie pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy Abstract   PDF (polish)
Wojciech Kustrzycki, Arkadiusz Derkacz, Roman Szelemej, Andrzej Dumański
Vol 11, No 7 (2004) Chirurgiczne zaopatrzenie tętniaka gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z jednoczesnym pomostowaniem tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego Abstract   PDF (polish)
Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Roszak, Łukasz Jaworski, Grzegorz Łaskawski, Piotr Siondalski, Dariusz Jagielak, Michał Zdunek i Jan Rogowski
Vol 9, No 3 (2002) Cholesterol frakcji LDL a choroba wieńcowa: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy Details   PDF (polish)
Andrew D. Sumner
Vol 4, No 6 (2009) Choroba Chagasa - aktualny stan wiedzy na temat rozpoznawania i postępowania terapeutycznego Abstract   PDF (polish)
Sérgio Dubner, Edgardo Schapachnik, Andrés Ricardo Pérez Riera, Elina Valero
Vol 10, No 6 (2003) Choroba naczyń wieńcowych a zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych oceniane metodą biopsji ultradźwiękowej Abstract   PDF (polish)
Jakub Drozd, Tomasz Jargiełło, Edyta Opalińska, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Zapolski, Jarosław Wójcik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska i Teresa Widomska-Czekajska
Vol 10, Supp. A (2003) Choroba niedokrwienna serca Details
Redakcja FCE
Vol 7, No 1 (2012) Choroba serca i jej leczenie jako wyzwanie dla pacjenta i personelu szpitalnego Abstract   PDF (polish)
Izabela Jaworska, Aleksandra Leksowska, Jerzy Pacholewicz, Marian Zembala
Vol 6, No 4 (2011) Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka Abstract   PDF (polish)
Aleksandra Leksowska, Izabela Jaworska, Piotr Gorczyca
Vol 10, Supp. A (2003) Choroba tętnic obwodowych Details
Redakcja FCE
Vol 5, No 6 (2010) Chory po ostrym zespole wieńcowym i udarze mózgu — skojarzone leczenie przeciwzakrzepowe. Praktyka trudniejsza od wytycznych? Abstract   PDF (polish)
Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 3, No 6-7 (2008) Chorzy z niewydolnością serca leczeni w warunkach szpitalnych w Polsce: charakterystyka oraz metody leczenia, retrospektywna analiza wieloośrodkowa Abstract   PDF (polish)
Tomasz M. Rywik, Tomasz Zieliński, Walerian Piotrowski, Przemysław Leszek, Arleta Wilkins, Jerzy Korewicki
301 - 325 of 2403 Items <<   <   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl