Vol 3, No 10 (2008)

Date published: 2008-10-22

Table of Contents

open access

Review Papers

Czy choroby przyzębia mogą inicjować proces miażdżycowy i wpływają na przebieg ostrych zespołów wieńcowych?

Monika Włosowicz, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):445-448.

Alergiczny zawał serca

Władysław Sinkiewicz, Piotr Sobański, Zbigniew Bartuzi

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):449-455.

Ocena mikrowoltowej zmienności załamka T podczas wysiłku fizycznego za pomocą metody spektralnej

Thomas Klingenheben, Paweł Ptaszyński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):456-461.

Związek między amiodaronem, nowymi lekami przeciwarytmicznymi klasy III oraz innymi lekami a nabytym zespołem długiego QT

Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Celso Ferreira, Celso Ferreira Filho, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Li Zhang, Paulo Jorge Moffa

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):462-476.

Przestrzenna dyspersja okresu repolaryzacji wywołana działaniem leków

Charles Antzelevitch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):477-502.
Case Reports

Skrzeplina z żyły głównej dolnej w prawym przedsionku jako następstwo ostrego uszkodzenia serca po leczeniu 5-fluorouracylem

Elena Kinova, Naydenka Zlatareva i Assen Goudev

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(10):503-504.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl