Vol 4, No 2 (1997)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Romuald Ochotny, Katarzyna Bieganowska, Aldona Siwińska, Wacława Paluszak, Andrzej Cieśliński, Janusz Maciejewski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):93-99.

Skuteczność adenozyny w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych

Dorota Skirzyńska, Włodzimierz J. Musiał, Wojciech Religa

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):100-104.

Trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych

Andrzej Szyszka, Krzysztof Plesiński, Olga Trojnarska, Michał Waśniewski, Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):105-109.
Review Papers

Czy amiodaron zwiększa ryzyko powikłań u chorych operowanych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego?

Lech Paluszkiewicz, Stefan Grajek, Paweł Sobczyński, Wojciech Sarnowski, Andrzej Cieśliński, Aleksy Poniżyński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):83-88.

Komentarze redakcyjne

Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Kubler, Maria Trusz-Gluza

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):88-89.
Case Reports

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

G.P. Marinoni, C. Bosatra, F. Frattini, S. Arcidiacono, G. Barazzoni, R. Anguissola

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):110-115.

Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Zbigniew Kotliński, Hanna Rembelska, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Roman Kępski, Adam Witkowski, Ewa Łastowiecka

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):116-121.
Konferencje
Sprawozdanie

Cardiostim Transmediterranean '97 Rabat 10-12.02.1997

Andrzej Kutarski, Dariusz Koziara, Jacek Baszak

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(2):122-124.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl