Browse Title Index
Issue Title
Vol 1, No 8 (2006) Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania w ostrej niewydolności serca Abstract   PDF (polish)
Jarosław Drożdż
Vol 2, No 4 (2007) Aktualne sposoby leczenia zaburzeń rytmu u pacjentów z zespołem Brugadów Abstract   PDF (polish)
Andrés Ricardo Pérez Riera, Li Zhang, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner i Celso Ferreira
Vol 11, Supp. A (2004) Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 3, No 10 (2008) Alergiczny zawał serca Abstract   PDF (polish)
Władysław Sinkiewicz, Piotr Sobański, Zbigniew Bartuzi
Vol 3, No 11 (2008) Aliskiren — nowy inhibitor układu renina–angiotensyna–aldosteron Details   PDF (polish)
Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Rajmund Wilczek, Adam Sukiennik
Vol 11, Supp. A (2004) Ambulatoryjne 24-godzinne monitorowanie EKG Details
Redakcja FCE
Vol 3, No 1 (1996) Amiodaron w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i arytmiami komorowymi Details
Andrzej Lubiński
Vol 14, No 3 (2019) Amiodarone — thyroid — arrhythmia. Difficult cooperation between endocrinologist and cardiologist. A patient with amiodarone-induced thyroid disturbances Abstract   PDF (polish)
Piotr Koprowicz, Jakub Włodarczyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Rechciński
Vol 14, No 3 (2019) Amiodarone — thyroid — arrhythmia. Difficult cooperation between endocrinologist and cardiologist A patient with amiodarone-induced thyroid disturbances Abstract   PDF
Piotr Koprowicz, Jakub Włodarczyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Rechciński
Vol 7, No 4 (2012) Amyloidoza pierwotna AL z zajęciem serca Abstract   PDF (polish)
Martyna Olesińska, Ewa A. Jankowska, Małgorzata Sukiennik-Kujawa, Stanisław Potoczek, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Vol 13, No 4 (2018) Analgesic drug use in patients with coronary artery disease Abstract   PDF
Agnieszka Olszanecka, Łukasz Reczek, Martyna Schönborn, Sebastian Janiec, Małgorzata Cebeńko, Izabela Pałasz, Danuta Czarnecka
Vol 4, No 2 (1997) Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową Abstract
Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Romuald Ochotny, Katarzyna Bieganowska, Aldona Siwińska, Wacława Paluszak, Andrzej Cieśliński, Janusz Maciejewski
Vol 13, No 3 (2006) Analiza czynników klinicznych wpływających na średnicę tętnic obwodowych u pacjentów poddawanych koronarografii Abstract   PDF (polish)
Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Anna Szulczyk, Rafał Dąbrowski, Jacek A. Woźniak i Witold Rużyłło
Vol 11, No 7 (2004) Analiza czynników wpływających na dyspersję QTc u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Dominik Osman, Michał Stachura, Agnieszka Nowak, Beata Pawlina, Maria Kordybach, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski i Jerzy Adamus
Vol 9, No 3 (2002) Analiza czynności stymulatora w badaniu EKG metodą Holtera Details   PDF (polish)
Romuald Ochotny, Hanna Wachowiak-Baszyńska i Przemysław Mitkowski
Vol 5, No 3 (2010) Analiza fazy szpitalnej nagłego zatrzymania krążenia na podstawie danych chorych leczonych szpitalnie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w latach 2003-2005 Abstract   PDF (polish)
Janusz Sielski, Konrad Kryczka, Marianna Janion
Vol 11, No 5 (2004) Analiza okresu repolaryzacji komór w 24-godzinnej rejestracji holterowskiej - opis nowej metody i wyniki u osób zdrowych Abstract   PDF (polish)
Radosław Parma, Maciej Sosnowski i Michał Tendera
Vol 2, No 11 (2007) Analiza parametrów aktywacji przedsionków w uśrednionym elektrokardiogramie wysokiego wzmocnienia rejestrowanym z powierzchni ciała (SA-ECG) oraz z elektrod wewnątrzprzedsionkowych (SA-IEGM) Abstract   PDF (polish)
Andrzej Głowniak, Andrzej Kutarski, Dorota Szczęśniak i Piotr Ruciński
Vol 6, No 1 (2011) Analiza parametrów częstotliwościowych zmienności rytmu serca po pomostowaniu aortalno-wieńcowym Abstract   PDF (polish)
Piotr Mazur, Paweł Matusik, Roman Pfitzner
Vol 7, No 3 (2012) Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe Abstract   PDF (polish)
Łukasz Koziński, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Aleksandra Głogowska, Grzegorz Raczak
Vol 8, No 5 (2001) Analiza przyczyn i rodzaju wtórnych zabiegów interwencyjnych po całkowitej korekcji zespołu Fallota u dzieci. Obserwacje wczesne i średnioodległe Abstract   PDF (polish)
Andrzej Rudziński, Elżbieta Olczykowska-Siara, Zbigniew Kordon, Beata Załuska, Maciej Pitak Krystyna Paruch, Maria Łoś-Stolarczyk, i Lesław Szydłowski
Vol 5, No 1 (1998) Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia Abstract
Mirosław Kowalski
Vol 4, No 1 (2009) Analiza stylów radzenia sobie ze stresem u chorych z ostrym zawałem serca Abstract   PDF (polish)
Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Iwona Świątkiewicz, Dorota Borowska, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Vol 8, No 2 (2013) Analiza tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po przebytym zawale serca Abstract   PDF (polish)
Magdalena Jureczko, Justyna Włoka
Vol 7, No 2 (2000) Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych Abstract   PDF (polish)
Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
126 - 150 of 2344 Items <<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl