Browse Title Index
Issue Title
Vol 4, No 3 (1997) Adenozynotrójfosforan i werapamil w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci Abstract
Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska
Vol 11, No 5 (2016) Administration of oral anticoagulants in periprocedural complications based on case report series Abstract
Agata Tymińska, Krzysztof Ozierański, Paweł Balsam, Michał Peller, Piotr Lodziński, Marcin Grabowski, Grzegorz Opolski
Vol 14, No 6 (2019) Advances in the pharmacological prevention of heart diseases — effective drugs and ineffective diet supplements: evidence from latest AHA and ACC congresses Details   PDF (polish)
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Vol 14, No 6 (2019) Advances in the pharmacological prevention of heart diseases — effective drugs and ineffective diet supplements: evidence from latest AHA and ACC congresses Details   PDF
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Vol 14, No 6 (2019) Advances in the pharmacological prevention of heart diseases — effective drugs and ineffective diet supplements: evidence from latest AHA and ACC congresses Details   PDF (polish)
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Vol 14, No 6 (2019) Advances in the pharmacological prevention of heart diseases — effective drugs and ineffective diet supplements: evidence from latest AHA and ACC congresses Details   PDF (polish)
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Vol 10, Supp. A (2003) Akronimy nazw badań klinicznych Details
Redakcja FCE
Vol 10, No 6 (2003) Aktualna sytuacja dotycząca kardiowerterów-defibrylatorów w Polsce. Wyniki ankiety przeprowadzonej w polskich ośrodkach implantujących ICD Details   PDF (polish)
Andrzej Lubiński i Maciej Kempa
Vol 1, No 8 (2006) Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania w ostrej niewydolności serca Abstract   PDF (polish)
Jarosław Drożdż
Vol 2, No 4 (2007) Aktualne sposoby leczenia zaburzeń rytmu u pacjentów z zespołem Brugadów Abstract   PDF (polish)
Andrés Ricardo Pérez Riera, Li Zhang, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner i Celso Ferreira
Vol 11, Supp. A (2004) Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 3, No 10 (2008) Alergiczny zawał serca Abstract   PDF (polish)
Władysław Sinkiewicz, Piotr Sobański, Zbigniew Bartuzi
Vol 3, No 11 (2008) Aliskiren — nowy inhibitor układu renina–angiotensyna–aldosteron Details   PDF (polish)
Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Rajmund Wilczek, Adam Sukiennik
Vol 11, Supp. A (2004) Ambulatoryjne 24-godzinne monitorowanie EKG Details
Redakcja FCE
Vol 3, No 1 (1996) Amiodaron w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i arytmiami komorowymi Details
Andrzej Lubiński
Vol 14, No 3 (2019) Amiodarone — thyroid — arrhythmia. Difficult cooperation between endocrinologist and cardiologist. A patient with amiodarone-induced thyroid disturbances Abstract   PDF (polish)
Piotr Koprowicz, Jakub Włodarczyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Rechciński
Vol 14, No 3 (2019) Amiodarone — thyroid — arrhythmia. Difficult cooperation between endocrinologist and cardiologist A patient with amiodarone-induced thyroid disturbances Abstract   PDF
Piotr Koprowicz, Jakub Włodarczyk, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Rechciński
Vol 7, No 4 (2012) Amyloidoza pierwotna AL z zajęciem serca Abstract   PDF (polish)
Martyna Olesińska, Ewa A. Jankowska, Małgorzata Sukiennik-Kujawa, Stanisław Potoczek, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Vol 13, No 4 (2018) Analgesic drug use in patients with coronary artery disease Abstract   PDF
Agnieszka Olszanecka, Łukasz Reczek, Martyna Schönborn, Sebastian Janiec, Małgorzata Cebeńko, Izabela Pałasz, Danuta Czarnecka
Vol 4, No 2 (1997) Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową Abstract
Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Romuald Ochotny, Katarzyna Bieganowska, Aldona Siwińska, Wacława Paluszak, Andrzej Cieśliński, Janusz Maciejewski
Vol 13, No 3 (2006) Analiza czynników klinicznych wpływających na średnicę tętnic obwodowych u pacjentów poddawanych koronarografii Abstract   PDF (polish)
Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Anna Szulczyk, Rafał Dąbrowski, Jacek A. Woźniak i Witold Rużyłło
Vol 11, No 7 (2004) Analiza czynników wpływających na dyspersję QTc u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Dominik Osman, Michał Stachura, Agnieszka Nowak, Beata Pawlina, Maria Kordybach, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski i Jerzy Adamus
Vol 9, No 3 (2002) Analiza czynności stymulatora w badaniu EKG metodą Holtera Details   PDF (polish)
Romuald Ochotny, Hanna Wachowiak-Baszyńska i Przemysław Mitkowski
Vol 5, No 3 (2010) Analiza fazy szpitalnej nagłego zatrzymania krążenia na podstawie danych chorych leczonych szpitalnie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w latach 2003-2005 Abstract   PDF (polish)
Janusz Sielski, Konrad Kryczka, Marianna Janion
Vol 11, No 5 (2004) Analiza okresu repolaryzacji komór w 24-godzinnej rejestracji holterowskiej - opis nowej metody i wyniki u osób zdrowych Abstract   PDF (polish)
Radosław Parma, Maciej Sosnowski i Michał Tendera
126 - 150 of 2391 Items <<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl