open access

Vol 2, No 11 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-10-31
Get Citation

Analiza parametrów aktywacji przedsionków w uśrednionym elektrokardiogramie wysokiego wzmocnienia rejestrowanym z powierzchni ciała (SA-ECG) oraz z elektrod wewnątrzprzedsionkowych (SA-IEGM)

Andrzej Głowniak, Andrzej Kutarski, Dorota Szczęśniak i Piotr Ruciński
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):544-559.

open access

Vol 2, No 11 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-10-31

Abstract

Wstęp: Analiza parametrów czasowych uśrednionego elektrokardiogramu (SA-ECG) rejestrowanego z powierzchni ciała jest akceptowaną metodą oceny potencjału przedsionkowego, pozwalającą na określenie ryzyka wystąpienia migotania przedsionków (AF). Celem niniejszego badania była ocena możliwości zastosowania techniki uśredniania EKG do analizy zapisów wewnątrzprzedsionkowych (IEGM). Dodatkowo przeanalizowano zależność między parametrami uśrednionego EKG/IEGM a częstością nawrotów arytmii, stosowanymi lekami antyarytmicznymi oraz podstawowymi parametrami echokardiograficznymi.
Metody: Badanie przeprowadzono w grupie 24 pacjentów poddanych zabiegowi implantacji dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Rejestrowano uśrednione sygnały z odprowadzeń powierzchniowych Franka oraz odprowadzeń wewnątrzsercowych prawo- i lewoprzedsionkowych. Analizowano standardowe parametry SA-ECG [czas trwania potencjału przedsionkowego (Pdur), RMS20 i LAS5] oraz obecność kryteriów późnych potencjałów przedsionkowych (ALP-Pdur > 125 ms, RMS20 < 2,4 µV).
Wyniki i wnioski: Jest możliwe uzyskanie uśrednionych potencjałów z odprowadzeń wewnątrzprzedsionkowych przy wykorzystaniu standardowego sprzętu przeznaczonego do rejestracji SA-ECG. Cechuje je niższy poziom zakłóceń oraz lepsza dyskryminacja zespołu QRS. Wykazano dobrą korelację między wartościami Pdur a RMS20, uzyskanymi z powierzchni oraz z odprowadzeń wewnątrzprzedsionkowych. Uśredniony IEGM stanowi wartościowe narzędzie mogące służyć ocenie zaburzeń końcowej fazy aktywacji przedsionków. Nie stwierdzono prostych zależności między analizowanymi parametrami SA-ECG/IEGM a stopniem nasilenia arytmii, terapią antyarytmiczną oraz wymiarami lewego przedsionka. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 544-559)

Abstract

Wstęp: Analiza parametrów czasowych uśrednionego elektrokardiogramu (SA-ECG) rejestrowanego z powierzchni ciała jest akceptowaną metodą oceny potencjału przedsionkowego, pozwalającą na określenie ryzyka wystąpienia migotania przedsionków (AF). Celem niniejszego badania była ocena możliwości zastosowania techniki uśredniania EKG do analizy zapisów wewnątrzprzedsionkowych (IEGM). Dodatkowo przeanalizowano zależność między parametrami uśrednionego EKG/IEGM a częstością nawrotów arytmii, stosowanymi lekami antyarytmicznymi oraz podstawowymi parametrami echokardiograficznymi.
Metody: Badanie przeprowadzono w grupie 24 pacjentów poddanych zabiegowi implantacji dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Rejestrowano uśrednione sygnały z odprowadzeń powierzchniowych Franka oraz odprowadzeń wewnątrzsercowych prawo- i lewoprzedsionkowych. Analizowano standardowe parametry SA-ECG [czas trwania potencjału przedsionkowego (Pdur), RMS20 i LAS5] oraz obecność kryteriów późnych potencjałów przedsionkowych (ALP-Pdur > 125 ms, RMS20 < 2,4 µV).
Wyniki i wnioski: Jest możliwe uzyskanie uśrednionych potencjałów z odprowadzeń wewnątrzprzedsionkowych przy wykorzystaniu standardowego sprzętu przeznaczonego do rejestracji SA-ECG. Cechuje je niższy poziom zakłóceń oraz lepsza dyskryminacja zespołu QRS. Wykazano dobrą korelację między wartościami Pdur a RMS20, uzyskanymi z powierzchni oraz z odprowadzeń wewnątrzprzedsionkowych. Uśredniony IEGM stanowi wartościowe narzędzie mogące służyć ocenie zaburzeń końcowej fazy aktywacji przedsionków. Nie stwierdzono prostych zależności między analizowanymi parametrami SA-ECG/IEGM a stopniem nasilenia arytmii, terapią antyarytmiczną oraz wymiarami lewego przedsionka. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 544-559)
Get Citation

Keywords

uśredniony echokardiogram; sygnał wewnątrzprzedsionkowy; załamek P; późne potencjały przedsionkowe; migotanie przedsionków

About this article
Title

Analiza parametrów aktywacji przedsionków w uśrednionym elektrokardiogramie wysokiego wzmocnienia rejestrowanym z powierzchni ciała (SA-ECG) oraz z elektrod wewnątrzprzedsionkowych (SA-IEGM)

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 11 (2007)

Pages

544-559

Published online

2007-10-31

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):544-559.

Keywords

uśredniony echokardiogram
sygnał wewnątrzprzedsionkowy
załamek P
późne potencjały przedsionkowe
migotanie przedsionków

Authors

Andrzej Głowniak
Andrzej Kutarski
Dorota Szczęśniak i Piotr Ruciński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl