Vol 2, No 11 (2007)

Date published: 2007-10-31

Table of Contents

open access

Review Papers

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia opornego

James A. Sloand, Sangeetha L. Balakrishnan, Michael W. Fong i John D. Bisognano

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):511-523.
Case Reports

Submasywna zatorowość płucna przebiegająca pod postacią ostrego zespołu wieńcowego

Aneta Kucharczyk-Foltyn, Maria Śnieżek-Maciejewska, Igor Tomala, Maciej Dymek, Jerzy Sadowski, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski i Marianna Janion

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):560-564.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii - przedruk

Przemijające sygnały o wysokiej częstotliwości

Yogesh Raja, Timothy Watson i Chetan Varma

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):565-566.
Historia kardiologii
Prace badawcze - przedruk

Skuteczność terapii złożonej polegającej na podaniu blokera kanału IKr oraz wykonaniu blokady zwoju gwiaździstego w leczeniu opornych arytmii komorowych u chorych z zatrzymaniem krążenia

Mari Amino, Koichiro Yoshioka, Seiji Morita, Hiroyuki Otsuka, Takeshi Yamagiwa, Kazuo Umezawa, Yoshihide Nakagawa, Isotoshi Yamamoto, Tadashi Hashida, Yuji Ikari, Sadaki Inokuchi, Itsuo Kodama i Teruhisa Tanabe

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):524-536.

Porównanie przebiegu klinicznego zespołu preekscytacji u dzieci i młodzieży z pacjentami dorosłymi

Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Sławomir Pluta, Anna Lenarczyk, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Tomasz Kurek, Alina Zdrzałek-Skiba, Beata Chodór, Bożena Zeifert, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski i Zbigniew Kalarus

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(11):537-543.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl