Vol 6, No 4 (1999)
Research paper
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Angiograficzna i ultrasonograficzna ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych. Porównywanie metod

Jacek Kubica, Federica Marsico, Stefano DeServi, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Marek Radomski, Luigi Angoli, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia
Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(4):376-387.
Vol 6, No 4 (1999)
Original Papers
Published online: 2000-03-09

Abstract


Cel pracy: Porównawcza ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych przy zastosowaniu dwóch metod: angiografii ilościowej (QCA) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: Badanie IVUS oraz QCA wykonano u 127 chorych. Porównawczą analizę ilościową przeprowadzono w pięciu grupach segmentów tętnic wieńcowych: 1. segmenty bez zwężeń widocznych w angiografii — N (n = 135), 2. segmenty ze zmianami miażdżycowymi powodującymi zwężenia < 50% wymiaru poprzecznego naczynia — L (n = 99), 3. segmenty po PTCA — P (n = 55), 4. segmenty po DCA — D (n = 33), 5. segmenty po wszczepieniu stentu — S (n = 55).
Wyniki: W segmentach N oraz L średnie wyniki oceny ilościowej światła naczynia wykonanej za pomocą QCA oraz IVUS nie różniły się istotnie, natomiast w segmentach po zabiegach rewaskularyzacyjnych (P, D, S) pomiary angiograficzne były znamiennie wyższe od odpowiednich pomiarów w IVUS. Największe różnice odnotowano w segmentach D — po aterektomii kierunkowej, a najmniejsze w segmentach S — po wszczepieniu stentu. Wartości minimalne pomiarów światła w segmentach N i L były istotnie mniejsze w QCA w porównaniu z IVUS, natomiast porównanie wartości maksymalnych pomiarów światła w tych segmentach dało odwrotne wyniki. W segmentach P, D i S zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne angiograficznych pomiarów światła były wyższe od odpowiednich pomiarów ultrasonograficznych.
Wnioski: 1. W nieleczonych segmentach tętnic wieńcowych (segmenty N i L) wyniki angiograficznej i ultrasonograficznej oceny światła cechowała znacznie wyższa zgodność niż w segmentach po zabiegach rewaskularyzacyjnych (segmenty P, D, S). 2. Zapewne nierówny obrys przekroju światła tętnicy, tak po angioplastyce jak i po aterektomii, jest przyczyną częstego zawyżania mierzonej angiograficznie wielkości światła naczynia w tych segmentach, w porównaniu z wynikami pomiarów ultrasonograficznych. 3. Najbardziej prawdopodobnym uzasadnieniem wyższych wyników angiograficznych pomiarów światła tętnicy bezpośrednio po wszczepieniu stentu jest detekcja cienia stentu przez aparat do QCA.

Abstract


Cel pracy: Porównawcza ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych przy zastosowaniu dwóch metod: angiografii ilościowej (QCA) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: Badanie IVUS oraz QCA wykonano u 127 chorych. Porównawczą analizę ilościową przeprowadzono w pięciu grupach segmentów tętnic wieńcowych: 1. segmenty bez zwężeń widocznych w angiografii — N (n = 135), 2. segmenty ze zmianami miażdżycowymi powodującymi zwężenia < 50% wymiaru poprzecznego naczynia — L (n = 99), 3. segmenty po PTCA — P (n = 55), 4. segmenty po DCA — D (n = 33), 5. segmenty po wszczepieniu stentu — S (n = 55).
Wyniki: W segmentach N oraz L średnie wyniki oceny ilościowej światła naczynia wykonanej za pomocą QCA oraz IVUS nie różniły się istotnie, natomiast w segmentach po zabiegach rewaskularyzacyjnych (P, D, S) pomiary angiograficzne były znamiennie wyższe od odpowiednich pomiarów w IVUS. Największe różnice odnotowano w segmentach D — po aterektomii kierunkowej, a najmniejsze w segmentach S — po wszczepieniu stentu. Wartości minimalne pomiarów światła w segmentach N i L były istotnie mniejsze w QCA w porównaniu z IVUS, natomiast porównanie wartości maksymalnych pomiarów światła w tych segmentach dało odwrotne wyniki. W segmentach P, D i S zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne angiograficznych pomiarów światła były wyższe od odpowiednich pomiarów ultrasonograficznych.
Wnioski: 1. W nieleczonych segmentach tętnic wieńcowych (segmenty N i L) wyniki angiograficznej i ultrasonograficznej oceny światła cechowała znacznie wyższa zgodność niż w segmentach po zabiegach rewaskularyzacyjnych (segmenty P, D, S). 2. Zapewne nierówny obrys przekroju światła tętnicy, tak po angioplastyce jak i po aterektomii, jest przyczyną częstego zawyżania mierzonej angiograficznie wielkości światła naczynia w tych segmentach, w porównaniu z wynikami pomiarów ultrasonograficznych. 3. Najbardziej prawdopodobnym uzasadnieniem wyższych wyników angiograficznych pomiarów światła tętnicy bezpośrednio po wszczepieniu stentu jest detekcja cienia stentu przez aparat do QCA.
Get Citation
About this article
Title

Angiograficzna i ultrasonograficzna ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych. Porównywanie metod

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 4 (1999)

Article type

Research paper

Pages

376-387

Published online

2000-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(4):376-387.

Authors

Jacek Kubica
Federica Marsico
Stefano DeServi
Sławomir Sielski
Grzegorz Raczak
Marek Radomski
Luigi Angoli
Andrzej Rynkiewicz
Grażyna Świątecka
Giuseppe Specchia

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl