Vol 5, No 3 (2010)

Date published: 2010-06-22

Table of Contents

open access

Original Papers

Czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego w grupie chorych ze stabilną niewydolnością serca a wskaźnik bezdechu/spłyconego oddechu oceniany metodą holterowską

Małgorzata Dobosiewicz, Władysław Sinkiewicz, Piotr Małyszka, Danuta Karasek, Marek Koziński, Jan Błażejewski, Robert Bujak, Iwona Świątkiewicz, Joanna Banach

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):109-113.
Review Papers

Upośledzona funkcja nerek w zawale serca

Andrzej Lekston, Anna Kurek, Barbara Tynior

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):122-129.

Kardiomiopatia poantracyklinowa - diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Inga Piętka, Małgorzata Lelonek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):130-134.

Strategia postępowania rehabilitacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych

Alicja Krakowska, Joanna Sikorska, Łukasz Michalak, Lidia Ludwikowska, Konrad Kopacz, Aldona Kubica, Marek Koziński, Lech Anisimowicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):135-140.

Rosuwastatyna w prewencji pierwotnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Grzegorz Grześk, Ahmad El-Essa, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica, Marek Koziński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):141-144.
Case Reports

Obraz elektrokardiograficzny ostrego zawału serca u chorej z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a

Beata Wożakowska-Kapłon, Alicja Stępień-Wałek

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):145-148.
Sprawozdanie

Sprawozdanie z konferencji POLSTIM 2010

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(3):149-151.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl