Vol 1, No 1 (2006)

Date published: 2006-05-25

Table of Contents

open access

Original Papers

Porównanie wartości prognostycznej echokardiografii kontrastowej z elektrokardiograficznymi i angiograficznymi wskaźnikami oceny perfuzji w przewidywaniu poprawy funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

Krystian Wita, Artur Filipecki, Wojciech Wróbel, Agnieszka Drzewiecka-Gerber, Przemysław Węglarz, Maciej Turski, Anna Rybicka-Musialik, Zbigniew Tabor, Mariola Nowak, Jolanta Krauze, Jan Szczogiel, Janusz Drzewiecki i Maria Trusz-Gluza

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):26-35.

Odstęp QTc i dyspersja odstępu QT u noworodków z zaburzeniami rytmu serca

Agnieszka Tomik

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):36-40.

Czynność rozkurczowa lewej komory a nieprawidłowa tolerancja glukozy u chorych z niewydolnością serca i niską frakcją wyrzutową lewej komory

Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Szyszka, Romuald Ochotny, Olga Trojnarska i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):41-46.

Elektrody nasierdziowe uwalniające sterydy w stałej stymulacji serca u dzieci

Monika Brzezinska-Paszke, Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht, Joanna Rękawek, Elżbieta Szymaniak, Agnieszka Kaszuba, Wojciech Lipiński i Mariusz Birbach

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):47-54.

Sejsmokardiografia — nieinwazyjna metoda oceny czynności skurczowej i rozkurczowej mięśnia lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Maria Bilińska, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Krzysztof Mazurek i Ryszard Piotrowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):55-62.

Zmniejszanie osoczowego stężenia płytkopodobnego czynnika wzrostu przez duże dawki simwastatyny nie wpływa na stężenia markerów aktywacji immunologicznej

Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Joanna Janowska, Magdalena Mizia, Piotr Pysz, Michał Holecki i Grażyna Knauer-Janicka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):63-68.

Wpływ kontroli częstotliwości komór i rytmu serca na funkcję lewej komory u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków - obserwacja roczna

Marcin Szulc, Dariusz A. Kosior, Mariusz Jasik, Beata Wożakowska-Kapłon, Marianna Janion, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):69-76.
Review Papers

Nowe aspekty farmakoterapii ostrej niewydolności serca

Anna Libionka i Jadwiga Nessler

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):1-9.

Rola układu CD40/CD40L w patogenezie procesu miażdżycowego

Jarosław Wasilewski i Lech Poloński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):10-19.
Case Reports

Grzybicze zapalenie wsierdzia w przebiegu wieloletniej stymulacji serca powikłane wstrząsem septycznym

Wiesława Duszyńska, Grażyna Kübler, Joanna Moszczyńska-Stulin, Jarosław Janc, Andrzej Dumański, Anna Goździk i Andrzej Kübler

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):78-81.
Odeszli od nas...

Seymour Furman (1931-2006)

S. Serge Barold

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):85-86.
Diagnostyka obrazowa w kardiologii

Obraz EKG w zespole LQT2 (mutacja genu HERG)

Wojciech Zaręba

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):77-77.
Perły i geniusze kardiologii

Andreas Gruentzig - życie i śmierć pioniera nauki

Shlomo Stern

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(1):82-84.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl