Vol 4, No 1 (2009)

Date published: 2009-01-26

Table of Contents

open access

Original Papers

Analiza stylów radzenia sobie ze stresem u chorych z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Iwona Świątkiewicz, Dorota Borowska, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):18-22.
Review Papers

Leczenie przeciwkrzepliwe w zawale serca - znaczenie fondaparynuksu

Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):1-9.

Mechanizmy działania leków przeciwpłytkowych

Jacek Kubica, Marek Koziński, Grzegorz Grześk

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):10-17.
Case Reports

Skrzeplina na płatkach zastawki mitralnej, incydenty zatorowe, zwężenie tętnicy szyjnej oraz przetrwały otwór owalny

Shi-Min Yuan, Amihay Shinfeld, Ehud Raanani

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):31-35.

Patologiczna masa wewnątrzsercowa oraz odynofagia jako objawy rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B

Makiko Ban-Hoefen, Magdalena A. Zeglin, John D. Bisognano

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):36-40.

Nawracający zawał serca u młodego piłkarza z niedoborem antytrombiny III

Irena Peovska, Jelena Maksimovic, Oliver Kalpak, Hristo Pejkov, Marijan Bosevski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):41-45.
Historia kardiologii
Nowe techniki w kardiologii

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl