Vol 5, No 2 (1998)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Nieme niedokrwienie podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Porównanie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową oraz tomoscyntygrafią perfuzyjną serca

Artur Baszko, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszyk, Małgorzata Popiel, Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Cieśliński, Jerzy Sowiński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):99-104.

Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):106-112.

Analiza zmienności objętości wyrzutowej serca u osób z chorobą wieńcową

Janusz Siebert, Jerzy Rogowski, Jan Bellwon, Roman Lango, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):113-119.
Review Papers

Single lead VDD/DDD pacing reality and perspectives

I. Eli Ovsyshcher

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):91-98.
Case Reports

Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Krzysztof Błaszyk, Franciszek Walczak, Edward Koźluk, Hanna Masiak, Roman Kępski, Andrzej Cieśliński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):133-139.
Sprawozdanie

Nieme niedokrwienie, Ulm 1998

Małgorzata Kurpesa

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):140-141.

Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa kardiologicznego, Łańcut 1998

Teresa Widomska-Czekajska, Andrzejj Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(2):144-145.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl