open access

Vol 7, No 3 (2012)
Original Papers
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe

Łukasz Koziński, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Aleksandra Głogowska, Grzegorz Raczak
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):170-176.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Original Papers
Published online: 2013-02-20

Abstract

Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego (CHUSN) stanowią w Polsce główną przyczynę
inwalidztwa i umieralności. Znajomość przyczyn ich powstawania przez społeczeństwo jest
podstawą wdrażania skutecznych metod prewencyjnych. Coraz ważniejszą rolę w edukacji
zdrowotnej mogą odgrywać nowoczesne środki przekazu, jak Internet.
Celem pracy było określenie poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka CHUSN za
pomocą badania ankietowego wśród dorosłych mieszkańców Polski z uwzględnieniem zależności
społeczno-demograficznych, tj. wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia.
Materiał i metody: Badanie metodą sondażu diagnostycznego, którego narzędziem był autorski
kwestionariusz ankiety, przeprowadzono w niereprezentatywnej próbie 255 respondentów
w średnim wieku 38 ± 16 (18–78) lat. Zasadnicze pytanie o znane czynniki ryzyka
CHUSN miało charakter pytania otwartego. Kwestionariusz można było wypełnić w obecności
ankietera lub w postaci elektronicznej przez Internet.
Wyniki: Kobiety stanowiły 70% ankietowanych. Pojęcia czynnik ryzyka CHUSN nie znało
6,3% osób, dalsze 5,9%, mimo deklarowanej znajomości pojęcia, nie wymieniło żadnego prawidłowego
czynnika. Średnia liczba wskazanych czynników ryzyka w badanej populacji wyniosła
3,5 ± 2,1, z czego największą liczbę odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem
(3,9 ± 1,8), a najniższą wśród najmniej wyedukowanych — wykształcenie podstawowe
i zasadnicze zawodowe (2,2 ± 1,2). Najczęściej wskazywanymi czynnikami były: palenie
tytoniu (57,6%), otyłość i nadwaga (48,2%), nieprawidłowa dieta i mała aktywność fizyczna
(po 42,4%), a najrzadziej: płeć (2%), wiek (3,9%) i choroby serca w rodzinie (6,3%). Istotne
statystycznie różnice w porównaniu poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka CHUSN stwierdzono
między kobietami a mężczyznami (p = 0,019), mieszkańcami miast a wsi i miasteczek
(p = 0,001), osobami z wykształceniem wyższym a średnim (p = 0,029), wyższym a podstawowym/
zasadniczym (p < 0,001), średnim a podstawowym/zasadniczym (p = 0,007).
Wnioski: Większą wiedzą o czynnikach ryzyka CHUSN charakteryzują się kobiety, mieszkańcy
dużych miast oraz osoby lepiej wykształcone. Niewielkiej części respondentów nie jest znane pojęcie czynnik ryzyka CHUSN. Najczęściej wymienia się czynniki modyfikowalne.
Kobiety wykazują większą wolę uczestnictwa w badaniu ankietowym.

Abstract

Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego (CHUSN) stanowią w Polsce główną przyczynę
inwalidztwa i umieralności. Znajomość przyczyn ich powstawania przez społeczeństwo jest
podstawą wdrażania skutecznych metod prewencyjnych. Coraz ważniejszą rolę w edukacji
zdrowotnej mogą odgrywać nowoczesne środki przekazu, jak Internet.
Celem pracy było określenie poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka CHUSN za
pomocą badania ankietowego wśród dorosłych mieszkańców Polski z uwzględnieniem zależności
społeczno-demograficznych, tj. wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia.
Materiał i metody: Badanie metodą sondażu diagnostycznego, którego narzędziem był autorski
kwestionariusz ankiety, przeprowadzono w niereprezentatywnej próbie 255 respondentów
w średnim wieku 38 ± 16 (18–78) lat. Zasadnicze pytanie o znane czynniki ryzyka
CHUSN miało charakter pytania otwartego. Kwestionariusz można było wypełnić w obecności
ankietera lub w postaci elektronicznej przez Internet.
Wyniki: Kobiety stanowiły 70% ankietowanych. Pojęcia czynnik ryzyka CHUSN nie znało
6,3% osób, dalsze 5,9%, mimo deklarowanej znajomości pojęcia, nie wymieniło żadnego prawidłowego
czynnika. Średnia liczba wskazanych czynników ryzyka w badanej populacji wyniosła
3,5 ± 2,1, z czego największą liczbę odnotowano wśród osób z wyższym wykształceniem
(3,9 ± 1,8), a najniższą wśród najmniej wyedukowanych — wykształcenie podstawowe
i zasadnicze zawodowe (2,2 ± 1,2). Najczęściej wskazywanymi czynnikami były: palenie
tytoniu (57,6%), otyłość i nadwaga (48,2%), nieprawidłowa dieta i mała aktywność fizyczna
(po 42,4%), a najrzadziej: płeć (2%), wiek (3,9%) i choroby serca w rodzinie (6,3%). Istotne
statystycznie różnice w porównaniu poziomu wiedzy o czynnikach ryzyka CHUSN stwierdzono
między kobietami a mężczyznami (p = 0,019), mieszkańcami miast a wsi i miasteczek
(p = 0,001), osobami z wykształceniem wyższym a średnim (p = 0,029), wyższym a podstawowym/
zasadniczym (p < 0,001), średnim a podstawowym/zasadniczym (p = 0,007).
Wnioski: Większą wiedzą o czynnikach ryzyka CHUSN charakteryzują się kobiety, mieszkańcy
dużych miast oraz osoby lepiej wykształcone. Niewielkiej części respondentów nie jest znane pojęcie czynnik ryzyka CHUSN. Najczęściej wymienia się czynniki modyfikowalne.
Kobiety wykazują większą wolę uczestnictwa w badaniu ankietowym.
Get Citation

Keywords

choroby układu sercowo-naczyniowego, czynniki ryzyka, miażdżyca naczyń, prewencja, styl życia, badanie ankietowe

About this article
Title

Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

170-176

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):170-176.

Keywords

choroby układu sercowo-naczyniowego
czynniki ryzyka
miażdżyca naczyń
prewencja
styl życia
badanie ankietowe

Authors

Łukasz Koziński
Elżbieta Krzymińska-Stasiuk
Aleksandra Głogowska
Grzegorz Raczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl