Vol 7, No 3 (2012)

Date published: 2013-03-12

Table of Contents

open access

Review Papers

Wytyczne diagnostyki i leczenia niewydolności serca w 2012 roku. Co się zmieniło?

Piotr Rozentryt, Andrzej Lekston, Lech Poloński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):131-138.

Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej

Inga Piętka, Małgorzata Lelonek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):139-145.

Kardiomiopatia przerostowa — aktualny stan wiedzy

Jarosław Gorol, Mateusz Tajstra

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):152-158.
Case Reports

Utajona postać zespołu Brugadów — dylematy terapeutyczne

Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):159-163.

Ostry zespół wieńcowy indukowany stresem — trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu tako-tsubo

Piotr Trąbka, Katarzyna Kulej, Elżbieta Kalicińska, Dorota Kustrzycka-Kratochwil, Małgorzata Sukiennik-Kujawa, Ewa A. Jankowska, Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):164-169.
Original Papers

Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe

Łukasz Koziński, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Aleksandra Głogowska, Grzegorz Raczak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):170-176.

Niezadowalający stan uzębienia pacjentów z wadami zastawkowymi serca

Barbara Niedźwiecka, Aleksandra Jarecka, Ewa Ciołak, Elżbieta Borowiecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):177-187.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl