open access

Vol 4, No 1 (2009)
Original paper
Published online: 2009-01-26
Get Citation

Analiza stylów radzenia sobie ze stresem u chorych z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Rajmund Wilczek, Wacław Kochman, Iwona Świątkiewicz, Dorota Borowska, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):18-22.

open access

Vol 4, No 1 (2009)
Original Papers
Published online: 2009-01-26

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była analiza stylów radzenia sobie ze stresem w populacji chorych hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 144 kolejnych pacjentów leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza stylów radzenia sobie ze stresem.
Wyniki: W badanej populacji u nieco ponad 40% chorych w wieku poniżej 55 lat oraz u około 50% osób starszych nie stwierdzono jednego dominującego stylu radzenia sobie ze stresem. Wśród pozostałych osób w grupie młodszej najczęściej występował styl skoncentrowany na zadaniu, a wśród starszych - na unikaniu. W obu grupach najrzadziej stwierdzano styl skoncentrowany na emocjach.
Wnioski: U większości chorych nie zaobserowano jednego dominującego stylu radzenia sobie ze stresem. Dominację stylu skoncentrowanego na zadaniu rokującą dobrą współpracę z pacjentem stwierdzono u około 30% młodszych osób i u około 10% starszych. Dominacja stylu skoncentrowanego na unikaniu związana z ryzykiem gorszej współpracy z pacjentem występuje u ponad 20% młodszych osób i u ponad 15% starszych. Przydatność badań stylów radzenia sobie ze stresem u osób z zawałem serca należy poddać weryfikacji.

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była analiza stylów radzenia sobie ze stresem w populacji chorych hospitalizowanych z powodu ostrego zawału serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 144 kolejnych pacjentów leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza stylów radzenia sobie ze stresem.
Wyniki: W badanej populacji u nieco ponad 40% chorych w wieku poniżej 55 lat oraz u około 50% osób starszych nie stwierdzono jednego dominującego stylu radzenia sobie ze stresem. Wśród pozostałych osób w grupie młodszej najczęściej występował styl skoncentrowany na zadaniu, a wśród starszych - na unikaniu. W obu grupach najrzadziej stwierdzano styl skoncentrowany na emocjach.
Wnioski: U większości chorych nie zaobserowano jednego dominującego stylu radzenia sobie ze stresem. Dominację stylu skoncentrowanego na zadaniu rokującą dobrą współpracę z pacjentem stwierdzono u około 30% młodszych osób i u około 10% starszych. Dominacja stylu skoncentrowanego na unikaniu związana z ryzykiem gorszej współpracy z pacjentem występuje u ponad 20% młodszych osób i u ponad 15% starszych. Przydatność badań stylów radzenia sobie ze stresem u osób z zawałem serca należy poddać weryfikacji.
Get Citation

Keywords

stres; zawał serca

About this article
Title

Analiza stylów radzenia sobie ze stresem u chorych z ostrym zawałem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (2009)

Article type

Original paper

Pages

18-22

Published online

2009-01-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(1):18-22.

Keywords

stres
zawał serca

Authors

Aldona Kubica
Przemysław Magielski
Aleksandra Jurek
Ewa Olejarczyk
Elżbieta Grześk
Marek Koziński
Rajmund Wilczek
Wacław Kochman
Iwona Świątkiewicz
Dorota Borowska
Grzegorz Grześk
Władysław Sinkiewicz
Aleksander Araszkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl