Vol 5, No 1 (1998)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Wczesne zmiany elektrokardiograficzne u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, poddanych alkoholowej ablacji tętnicy septalnej

Jarosław Kaźmierczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Marek Kisły, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):12-17.

Wartość efektywnej refrakcji węzła zatokowego wyznaczanej stymulacją przezprzełykową w diagnostyce choroby węzła zatokowego

Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły, Małgorzata Puchała-Borowik, Agnieszka Karczmarczyk, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):18-22.

Wpływ amiodaronu i leków o działaniu beta-adrenolitycznym na dyspersję odstępu QT u chorych leczonych z powodu nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca

Anna Bańcarz, Beata Jołda-Mydłowska, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):23-26.

Wartość próby Valsalvy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):27-32.

Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):33-37.

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca.

Dariusz Kozłowski, Ada Dubaniewicz, Edward Koźluk, Monika Adamowicz, Marek Grzybiak, Ewa Walczak, Franciszek Walczak, Adam Kosiński, Piotr Woźniak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):38-44.
Review Papers

Zespół wazowagalny - współczesne leczenie

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):1-8.

Stymulacja serca płodu

Andrzej Krupienicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):9-10.
Case Reports
Sprawozdanie

XIII Kongres World Congress of Cardiology Rio de Janeiro, 26-30.04.1998 r.

. Ewa Lewicka

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):56-57.
Recenzja

"Practice and progress in cardiac pacing and electrophysiology"

Andrzej Lubiński

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(1):58-59.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl