Browse Title Index
Issue Title
Vol 9, No 4 (2014) A pseudodysfunction of dual chamber pacemaker — an unusual switch of atrial to ventricular pacing and vice versa observed in Holter monitoring Abstract   PDF (polish)
Krzysztof Kaczmarek, Irmina Urbanek, Jan Ruta, Iwona Cygankiewicz, Paweł Ptaszyński
Vol 15, No 4 (2020) A series of unfortunate events: chronic total occlusion, haemopericardium, atrial fibrillation, and cerebral ischemic stroke. Is optimal management of anticoagulation therapy (in this case) possible? Abstract   PDF
Agnieszka Dębska-Kozłowska, Izabela Warchoł, Marcin Książczyk, Andrzej Lubiński
Vol 12, No 6 (2017) A study of coronary artery disease in young patients Abstract   PDF
Sabiye Yılmaz, Hüseyin Gündüz, Perihan Varım, Mehmet Bülent Vatan, Saadet Demirtaş, Mehmet Akif Çakar, Ercan Aydın, Ersan Tatlı, Mustafa Tarık Ağaç
Vol 10, No 3 (2015) A survey of energy drink consumption patterns among 4th and 5th year students of Faculty of Medicine, Medical University of Lodz Abstract   PDF   HTML
Anna Chuda, Małgorzata Lelonek
Vol 13, No 1 (2018) A true aneurysm after asymptomatic inferior wall myocardial infarction of the left ventricle as the basis of severe secondary mitral regurgitation Abstract   PDF (polish)
Barbara Zając, Ewa Szymczyk, Tomasz Kaszczyński, Jarosław Damian Kasprzak, Arkadiusz Ammer, Daniel Steter, Tomasz Stanisławski, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Grzegorz Religa
Vol 13, No 1 (2018) A young man with atrioventricular conduction disorders Abstract   PDF (polish)
Paweł Krzysztof Kośmider, Radosław Bartkowiak, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 6, No 4 (1999) Ablacja czy modyfikacja drogi wolnej u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym? Wpływ pojedynczego nawrotu węzłowego na skuteczność odległą zabiegu Abstract   PDF (polish)
Edward Kożluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Bujnowska, Hanna Masiak, Wanda Popławska, Janina Stępińska
Vol 1, No 1 (1994) Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym Abstract
Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Janina Stępińska
Vol 2, No 4 (1995) Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej Abstract
Ewa Łastowiecka, Franciszek Walczak, Wanda Rydlewska-Sadowska, Anna Pączek, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Włodzimierz Szaroszyk, Marek Konka, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska
Vol 2, No 4 (1995) Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą Abstract
Franciszek Walczak, Jarosław Kaźmierczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Edward Koźluk, Roman Kępski, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Vol 6, No 3 (1999) Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym Abstract
Jarosław Kaźmierczak, Johan De Sutter, Luc Jordaens
Vol 6, No 1 (1999) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina Abstract   PDF (polish)
Franciszek Walczak, Ewa Jakubowska, Dariusz Michałkiewicz, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Łukasz Szumowski, Hanna Masiak, Wanda Rydlewska-Sadowska
Vol 6, No 3 (1999) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima) Abstract
Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski
Vol 8, No 5 (2001) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej u pacjenta z zespołem preekscytacji i typową formą nawrotnego częstoskurczu węzłowego Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk
Vol 9, No 4 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Mieczyslaw Pasowicz
Vol 9, No 3 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u chorych ze szlakami dodatkowymi o lokalizacji przegrodowej Abstract   PDF (polish)
Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Radosław Lenarczyk, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk
Vol 9, No 5 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski i Andrzej Mrówka
Vol 9, No 2 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu chorych z drogami dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej przedniej (parahisian) - doświadczenie własne Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk, Beata Średniawa, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska
Vol 9, No 6 (2002) Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne Abstract   PDF (polish)
Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Piotr Wolski, Ilona Kowalik i Hanna Szwed
Vol 7, No 4 (2000) Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych z dostępu przez zatokę wieńcową Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek i Igor Tomala
Vol 7, No 4 (2000) Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka
Vol 9, No 4 (2002) Ablacja u chorych z utajonym zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a Abstract   PDF (polish)
Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Beata Średniawa, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Adam Sokal i Teresa Zielińska
Vol 9, No 1 (2002) Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię Abstract   PDF (polish)
Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Azzam Matar, Mariusz Pytkowski
Vol 10, No 5 (2003) Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego i przewlekła stymulacja serca - terapia hybrydowa migotania przedsionków opornego na farmakoterapię Details   PDF (polish)
Michał Gibiński i Włodzimierz Kargul
Vol 9, No 4 (2002) Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Barbara Małecka i Mieczysław Pasowicz
76 - 100 of 2391 Items <<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl