Browse Title Index
Issue Title
Vol 1, No 1 (1994) Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym Abstract
Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Janina Stępińska
Vol 2, No 4 (1995) Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej Abstract
Ewa Łastowiecka, Franciszek Walczak, Wanda Rydlewska-Sadowska, Anna Pączek, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Włodzimierz Szaroszyk, Marek Konka, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska
Vol 2, No 4 (1995) Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą Abstract
Franciszek Walczak, Jarosław Kaźmierczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Edward Koźluk, Roman Kępski, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Vol 6, No 3 (1999) Ablacja lewostronnej drogi dodatkowej z użyciem jednego cewnika u pacjentki z wszczepionym wcześniej stymulatorem antyarytmicznym Abstract
Jarosław Kaźmierczak, Johan De Sutter, Luc Jordaens
Vol 6, No 1 (1999) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina Abstract   PDF (polish)
Franciszek Walczak, Ewa Jakubowska, Dariusz Michałkiewicz, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Łukasz Szumowski, Hanna Masiak, Wanda Rydlewska-Sadowska
Vol 6, No 3 (1999) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima) Abstract
Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski
Vol 8, No 5 (2001) Ablacja prądem o częstotliwości radiowej u pacjenta z zespołem preekscytacji i typową formą nawrotnego częstoskurczu węzłowego Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk
Vol 9, No 4 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Mieczyslaw Pasowicz
Vol 9, No 3 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u chorych ze szlakami dodatkowymi o lokalizacji przegrodowej Abstract   PDF (polish)
Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Radosław Lenarczyk, Janusz Prokopczuk i Stanisław Pasyk
Vol 9, No 5 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski i Andrzej Mrówka
Vol 9, No 2 (2002) Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu chorych z drogami dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej przedniej (parahisian) - doświadczenie własne Abstract   PDF (polish)
Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk, Beata Średniawa, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska
Vol 9, No 6 (2002) Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne Abstract   PDF (polish)
Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Piotr Wolski, Ilona Kowalik i Hanna Szwed
Vol 7, No 4 (2000) Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych z dostępu przez zatokę wieńcową Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek i Igor Tomala
Vol 7, No 4 (2000) Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka
Vol 9, No 4 (2002) Ablacja u chorych z utajonym zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a Abstract   PDF (polish)
Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Beata Średniawa, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Adam Sokal i Teresa Zielińska
Vol 9, No 1 (2002) Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię Abstract   PDF (polish)
Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Azzam Matar, Mariusz Pytkowski
Vol 10, No 5 (2003) Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego i przewlekła stymulacja serca - terapia hybrydowa migotania przedsionków opornego na farmakoterapię Details   PDF (polish)
Michał Gibiński i Włodzimierz Kargul
Vol 9, No 4 (2002) Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym Abstract   PDF (polish)
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Barbara Małecka i Mieczysław Pasowicz
Vol 13, No 4 (2018) Ablation of atypical atrial flutter in a patient after aortic valve replacement Abstract   PDF (polish)
Przemysław Stanisław Dąbkowski, Maciej Młodnicki, Paweł Wałek, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 11, No 5 (2016) Ablation of paroxysmal atrial fibrillation — the safety and efficacy of currently available techniques Details
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Vol 12, No 5 (2017) Ablation of right-sided and left-sided slow pathway of atrioventricular nodal reentrant tachycardia Abstract   PDF (polish)   HTML (polish)
Paweł Wałek, Maciej Młodnicki, Przemysław Dąbkowski, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 13, No 5 (2018) Ablation of the slow pathway of the atrioventricular junction in a patient with paroxysmal tachycardia and situs inversus using 3D electroanatomical mapping (CARTO-3) Abstract   PDF (polish)
Paweł Wałek, Maciej Młodnicki, Przemysław Dąbkowski, Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 4, Supp. B (2009) Abstrakty Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 3, Supp. A (2008) Abstrakty Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 2, Supp. C (2007) Abstrakty Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
76 - 100 of 2344 Items <<   <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl