Vol 6, No 1 (1999)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową

Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Wiesława Tracz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):21-25.

Zmienność rytmu zatokowego w nadciśnieniu tętniczym z różnymi typami przerostu i geometrii lewej komory serca

Krystyna Łoboz-Grudzień, Andrzej Wojszwiłło, Janusz Sławin, Joanna Jaroch, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):26-34.

Ocena dojrzałości autonomicznego unerwienia serca. Zależność zmienności rytmu serca od wieku płodowego

Wojciech Wnuk, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):35-42.

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):43-49.
Review Papers

Niskoenergetyczna przezprzełykowa kardiowersja migotania przedsionków Część I: Założenia teoretyczne

Fryderyk Prochaczek, Maynard Ramsey, Jerzy Gałecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):12-20.
Case Reports

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina

Franciszek Walczak, Ewa Jakubowska, Dariusz Michałkiewicz, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Łukasz Szumowski, Hanna Masiak, Wanda Rydlewska-Sadowska

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):58-62.

Przyspieszony rytm komorowy u pacjenta bez stwierdzonej organicznej choroby serca

Marianna Janion, Wojciech Gutkowski, Jacek Kurzawski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):63-67.
Komentarz redakcyjny

Zespół wydłużonego QT - opis przypadku wart więcej niż rozdział w książce

Wojciech Zaręba

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):85-86.
Nowe metody

Zmienność morfologii wektora elektrokardiogramu. Analiza z cyklu na cykl

Piotr Rozentryt, Jacek Łęski, Norbert Henzel, Grzegorz Raczak, Marian Zembala, Lech Poloński

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(1):68-81.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl