Vol 9, No 2 (2002)

Date published: 2002-02-01

Table of Contents

open access

Original Papers

Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza

Bożena Werner, Maria Wróblewska-Kałużewska, Krzysztof Godlewski i Anna Tarnowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):93-100.

Ocena dyspersji odstępu QT i skorygowanej dyspersji odstępu QT u chorych z ostrym zawałem serca leczonych i nieleczonych trombolitycznie

Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Beata Jołda-Mydłowska i Anna Bańcarz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):101-107.

Wartość prognostyczna dyspersji QT jako czynnika zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej

Waldemar Bobkowski, Jacek Zachwieja, Aldona Siwińsk, Bartłomiej Mroziński, Alina Rzeźnik-Bieniaszewska i Janusz Maciejewski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):109-115.

Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca

Adam Curyło, Grzegorz Bilo, Mariusz Ślosarczyk i Kalina Kawecka-Jaszcz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):117-122.

Wpływ wieku na biomechaniczne parametry dopplerowskiego sygnału przepływu krwi w tętnicach szyjnych

Andrzej Pelc i Józef Kocemba

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):123-130.

Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych

Andrzej Kutarski, Janusz Stążka, Maciej Wójcik, Elżbieta Krawczyk i Teresa Widomska-Czekajska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):131-146.

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu chorych z drogami dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej przedniej (parahisian) - doświadczenie własne

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk, Beata Średniawa, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):147-155.

Zastosowanie ablacyjnych elektrod chłodzonych (irrigated tip) - doniesienie wstępne

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Teresa Zielińska, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):157-161.
Case Reports

Balonowe próby okluzyjne jako kwalifikacja do określonego postępowania terapeutycznego w przypadku złożonych wad wrodzonych serca

Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa i Jacek Białkowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):163-167.

Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej

Tomasz Lusawa, Anna Wójcik, Jacek Różański, Krzysztof Ginda, Elżbieta K. Włodarska, Hanna Siudalska i Piotr Hoffman

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):169-173.
Sprawozdanie

Stan elektrokardiologii inwazyjnej w Polsce w 2000 roku

Włodzimierz Kargul i Michał Gibiński

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(2):179-183.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl