open access

Vol 9, No 5 (2002)
Case report
Published online: 2002-10-03
Get Citation

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski i Andrzej Mrówka
Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(5):465-473.

open access

Vol 9, No 5 (2002)
Case Reports
Published online: 2002-10-03

Abstract

Skorygowane przełożenie wielkich naczyń (ccTGA) jest rzadką anomalią rozwojową pierwotnej cewy sercowej. W części przypadków wada współistnieje z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.
Autorzy prezentują przypadek 30-letniej pacjentki ze zdiagnozowanym w dzieciństwie ccTGA oraz objawowymi częstoskurczami z wąskimi zespołami komorowymi, u której stwierdzono obecność utajonego zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a z lewostronną lokalizacją drogi dodatkowego przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podjęta w czasie poprzedniej hospitalizacji próba ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA) nie powiodła się ze względu na nieskuteczną próbę nakłucia transseptalnego. U chorej wykonano drugą sesję ablacji, usuwając drogę dodatkową z dostępu wstecznego.
Autorzy konkludują, że u chorych z ccTGA i zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a ablacja RF jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Ze względu na zmienioną anatomię przedsionków u chorych z drogami lewostronnymi preferowaną metodą jest ablacja z dostępu wstecznego.

Abstract

Skorygowane przełożenie wielkich naczyń (ccTGA) jest rzadką anomalią rozwojową pierwotnej cewy sercowej. W części przypadków wada współistnieje z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.
Autorzy prezentują przypadek 30-letniej pacjentki ze zdiagnozowanym w dzieciństwie ccTGA oraz objawowymi częstoskurczami z wąskimi zespołami komorowymi, u której stwierdzono obecność utajonego zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a z lewostronną lokalizacją drogi dodatkowego przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podjęta w czasie poprzedniej hospitalizacji próba ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA) nie powiodła się ze względu na nieskuteczną próbę nakłucia transseptalnego. U chorej wykonano drugą sesję ablacji, usuwając drogę dodatkową z dostępu wstecznego.
Autorzy konkludują, że u chorych z ccTGA i zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a ablacja RF jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Ze względu na zmienioną anatomię przedsionków u chorych z drogami lewostronnymi preferowaną metodą jest ablacja z dostępu wstecznego.
Get Citation

Keywords

skorygowana transpozycja; zespół preekscytacji; ablacja prądem o wysokiej częstotliwości

About this article
Title

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 9, No 5 (2002)

Article type

Case report

Pages

465-473

Published online

2002-10-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(5):465-473.

Keywords

skorygowana transpozycja
zespół preekscytacji
ablacja prądem o wysokiej częstotliwości

Authors

Radosław Lenarczyk
Zbigniew Kalarus
Oskar Kowalski i Andrzej Mrówka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl