Vol 7, No 4 (2000)

Date published: 2000-09-26

Table of Contents

open access

Original Papers

Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u dzieci i młodzieży z niedomykalnością zastawki aorty
— doniesienie wstępne

Anna Baranowska, Maria Żyła-Frycz, Jarosław Rycaj, Beata Średniawa, Jacek Karpe, Jacek Białkowski i Stanisław Pasyk

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):315-320.

Ocena sterowania potencjałami przedsionkowymi podczas stałej stymulacji serca w trybie VDD z zastosowaniem pojedynczej elektrody umieszczonej w drodze odpływu prawej komory

Justyna Staniewicz, Rajmund Wilczek, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):297-308.

Wpływ korzystania z telefonu komórkowego na zapis EKG rejestrowany metodą Holtera

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski i Wanda Rydlewska-Sadowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):321-326.

Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych z dostępu przez zatokę wieńcową

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek i Igor Tomala

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):309-314.

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca.
Część IV: Stymulacja pęczka Hisa

Dariusz Kozłowski, Marcin Ciszkowicz, Rafał Kamiński, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Marek Grzybiak i Franciszek Walczak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):327-334.

Wydolność wysiłkowa pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Jacek Szczepkowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):335-340.

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Paweł Derejko, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):341-346.
Review Papers

Genetyczne podstawy zaburzeń rytmu serca

Wojciech Krupa i Dariusz Kozłowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):273-280.

Stymulacja dwuprzedsionkowa

Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):281-296.
Case Reports

Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):347-350.

Angioguard — system zabezpieczający przed dystalną embolizacją w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej

Waldemar Dorniak, Jacek Kubica i Włodzimierz Krasowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):351-356.
Sprawozdanie

Sprawozdania z XXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Amsterdam 26–30 sierpnia 2000 r.

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Tomasz Gorczyński, Małgorzata Szwoch i Wojciech Krupa

Folia Cardiologica Excerpta 2000;7(4):357-364.
Komentarz redakcyjny

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl