open access

Vol 8, No 2 (2013)
Original Papers
Published online: 2014-02-05
Get Citation

Analiza tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po przebytym zawale serca

Magdalena Jureczko, Justyna Włoka
Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):37-43.

open access

Vol 8, No 2 (2013)
Original Papers
Published online: 2014-02-05

Abstract

Wstęp. Zawał serca, rozumiany jako martwica kardiomiocytów, do której dochodzi w wyniku przedłużającego się niedokrwienia mięśnia sercowego, stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Kompleksowa rehabilitacja po zawale zwiększa wydolność pacjenta, co przyczynia się do poprawy tolerancji wysiłku fizycznego i umożliwia mu aktywne uczestnictwo w każdej dziedzinie życia.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na Oddziale Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Zbadano 48 pacjentów w wieku 30–69 lat (śr. 49 lat) po przebytym zawale serca. Okres obserwacji wynosił 5 lat. Na podstawie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej (bieżnia mechaniczna) oceniono poziom tolerancji wysiłkowej. Analizowano następujące parametry: czas testu, dystans, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, tętno, pułap tlenowy, równoważnik metaboliczny, a także przyczyny zakończenia testu. Dodatkowo na podstawie wywiadu określano status zawodowy oraz rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, na podstawie badania ultrasonokardiograficznego (UKG) — wartość frakcji wyrzutowej lewej komory, a na podstawie badania laboratoryjnego — stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi.

Wyniki. Pięcioletni okres obserwacji wykazał poprawę tolerancji wysiłkowej u większości pacjentów, a także poprawę funkcji hemodynamicznej lewej komory. Zmniejszyło się także stężenie cholesterolu całkowitego, a także wskaźnik masy ciała.

Wnioski. Uzyskanie korzystnych wyników badań może być efektem prawidłowego leczenia oraz przeprowadzonej u wszystkich chorych dwuetapowej intensywnej rehabilitacji.

Abstract

Wstęp. Zawał serca, rozumiany jako martwica kardiomiocytów, do której dochodzi w wyniku przedłużającego się niedokrwienia mięśnia sercowego, stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Kompleksowa rehabilitacja po zawale zwiększa wydolność pacjenta, co przyczynia się do poprawy tolerancji wysiłku fizycznego i umożliwia mu aktywne uczestnictwo w każdej dziedzinie życia.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono na Oddziale Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Zbadano 48 pacjentów w wieku 30–69 lat (śr. 49 lat) po przebytym zawale serca. Okres obserwacji wynosił 5 lat. Na podstawie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej (bieżnia mechaniczna) oceniono poziom tolerancji wysiłkowej. Analizowano następujące parametry: czas testu, dystans, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, tętno, pułap tlenowy, równoważnik metaboliczny, a także przyczyny zakończenia testu. Dodatkowo na podstawie wywiadu określano status zawodowy oraz rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, na podstawie badania ultrasonokardiograficznego (UKG) — wartość frakcji wyrzutowej lewej komory, a na podstawie badania laboratoryjnego — stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi.

Wyniki. Pięcioletni okres obserwacji wykazał poprawę tolerancji wysiłkowej u większości pacjentów, a także poprawę funkcji hemodynamicznej lewej komory. Zmniejszyło się także stężenie cholesterolu całkowitego, a także wskaźnik masy ciała.

Wnioski. Uzyskanie korzystnych wyników badań może być efektem prawidłowego leczenia oraz przeprowadzonej u wszystkich chorych dwuetapowej intensywnej rehabilitacji.

Get Citation

Keywords

zawał serca, tolerancja wysiłku, rehabilitacja

About this article
Title

Analiza tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów po przebytym zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 2 (2013)

Pages

37-43

Published online

2014-02-05

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2013;8(2):37-43.

Keywords

zawał serca
tolerancja wysiłku
rehabilitacja

Authors

Magdalena Jureczko
Justyna Włoka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl