Vol 5, No 4 (1998)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Arytmia komorowa w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Andrzej Wojszwiłło, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):222-231.

Występowanie późnych potencjałów komorowych w nadciśnieniu tętniczym z przerostem lewej komory serca

Andrzej Wojszwiłło, Krystyna Łoboz-Grudzień, Jerzy Wachtl, Joanna Jaroch, Alicja Kowalska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):232-238.

Wpływ przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych na odstęp QTc, jego dyspersję i dobową zmienność

Grzegorz Gajos, Agnieszka Okraska, Monika Rogoż, Piotr Stanisławski, Tomasz Guzik, Izabela Pietrzak, Danuta Mroczek-Czernecka, Wiesława Piwowarska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):239-246.

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego. Część I: Wywiad kliniczny z zastosowaniem zmodyfikowanego kwestionariusza objawów oraz skali punktowej

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):247-253.

Skuteczność stymulacji przedsionkowej lub dwujamowej w prewencji napadowego migotania przedsionków

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jacek Bednarek, Jakub Machejek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):254-262.
Review Papers

Budowa łącza przedsionkowo-komorowego - od Paladino do ablacji

Edward Koźluk, Dariusz Kozłowski, Ewa Szufladowicz, Franciszek Walczak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):206-211.

Arytmia komorowa u osób z nadciśnieniem tętniczym z przerostem lewej komory serca - implikacje diagnostyczno-prognostyczne

Krystyna Łoboz-Grudzień

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):212-221.
Case Reports

Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych w ocenie reinerwacji parasympatycznej przeszczepionego serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Andrea Mortara, Jole Assandri, Alexander Prpa, Mario Vigano

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):263-268.

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym

Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Kwiecień, Małgorzata Puchała, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):269-272.
Sprawozdanie

XX Europejski Kongres Kardiologiczny w Wiedniu, 22-26.08.1998

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):279-280.
Nowe metody

Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna - monitorowanie dwuwymiarowe płuc

Janusz Siebert, Artur Poliński, Javier Rosell

Folia Cardiologica Excerpta 1998;5(4):273-278.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl