Vol 7, Supp. C (2000)

Date published: 2000-07-17

Table of Contents

open access

Review Papers

Mechanizmy restenozy po angioplastyce i po wszczepieniu stentu

Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Jacek S. Dubiel

Review paper

Kliniczne znaczenie restenozy

Maciej Lesiak, Stefan Grajek

Review paper

Farmakologiczne próby zapobiegania restenozie

Dariusz Bielecki, Marek Dąbrowski

Review paper

Czynnościowa ocena zwężenia wieńcowego - wykorzystanie w celu optymalizacji wskazań oraz wyników wieńcowych zabiegów interwencyjnych

Robert Gil, Jacek Kubica, dariusz Dudek, Irena Walecka-Herniczek, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski

Review paper

Znaczenie optymalizacji wyników przeznaczyniowej rewaskularyzacji serca pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w zapobieganiu restenozie

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil, Waldemar Dorniak, Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Jacek S. Dubiel

Review paper

Leczenie restenozy po wszczepieniu stentu

Andrzej Lekston, Mariusz Gąsior, K. Wilczek, J. Wasilewski

Review paper

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl