Vol 3, No 4 (1996)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Chirurgiczne aspekty implantacji przezżylnego automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) - doświadczenie własne

Rajmund Wilczek, Kazimierz Suwalski, Justyna Staniewicz, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):329-336.

Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych

Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):321-328.

Zastosowanie klasyfikacji VASIS w określaniu typu omdlenia wazowagalnego

Maciej Kempa, Dariusz Kozłowski, Justyna Staniewicz, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):337-341.

Wpływ stymulacji jednojamowej z adaptowaną częstością (AAI-R i VVI-R) na wydolność fizyczną. Problemy związane z tą odmianą stymulacji

Bogdan Łakomski, Andrzej Kutarski, Marian Markiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):343-354.

Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):356-361.
Review Papers

Zmienność rytmu zatokowego u chorych z niewydolnością krążenia

Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak, Andrew J.S. Coats, Krzysztof Wrabec

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):303-314.

Zespół Brugadów

Andrzej Lubiński, Anna Maria Baczyńska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):315-320.
Case Reports
Listy

Cardiostim '96

Justyna Staniewicz

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):370-371.

Autorytety medyczne w Internecie. miejsce kardiologii w Internecie

Piotr Kasztelowicz

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):374-374.
Sprawozdanie

X Międzynarodowy Kongres "Cardiostim '96" i XVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Maciej Kempa i Dariusz Kozłowski

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(4):368-369.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl