open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Choroba serca i jej leczenie jako wyzwanie dla pacjenta i personelu szpitalnego

Izabela Jaworska, Aleksandra Leksowska, Jerzy Pacholewicz, Marian Zembala
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):46-50.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-04-30

Abstract

Relacja, która nawiązuje się podczas spotkania lekarza czy innego członka personelu medycznego z pacjentem, jest czynnikiem mogącym wpływać na przebieg i skuteczność procesu leczenia oraz na wytworzenie w pacjencie postawy sprzyjającej podjęciu wyzwania, jakim jest doświadczanie choroby i powrót do zdrowia. Nie można podać jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, jak ta relacja powinna wyglądać, ponieważ jej przebieg zależy nie tylko od indywidualnych cech temperamentalno-osobowościowych obu stron, ale także od kontekstu sytuacji, w której toczy się rozmowa. Z oczywistych powodów inaczej będzie ona przebiegała w przypadku zagrożenia życia pacjenta, kiedy lekarz dysponuje ograniczoną ilością czasu i swoje wypowiedzi ogranicza do meritum sprawy, a inaczej w sytuacji, w której może on sobie pozwolić na dłuższą rozmowę z chorym. Z tego powodu informacje zamieszczone w niniejszym tekście należy potraktować jako pewnego rodzaju podpowiedź, a nie zbiór sztywnych zasad. Warto jednak pamiętać, że dążenie do całościowego spojrzenia na pacjenta i jego sytuację zdrowotną, empatia oraz otwartość wobec niego, a tym samym minimalizowanie odczuwanego przez niego dyskomfortu psychicznego czy pomoc w przyjęciu postawy, w której aktywnie uczestniczy on w procesie swojego zdrowienia, może przełożyć się także na poprawę jego jakości życia.

Abstract

Relacja, która nawiązuje się podczas spotkania lekarza czy innego członka personelu medycznego z pacjentem, jest czynnikiem mogącym wpływać na przebieg i skuteczność procesu leczenia oraz na wytworzenie w pacjencie postawy sprzyjającej podjęciu wyzwania, jakim jest doświadczanie choroby i powrót do zdrowia. Nie można podać jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, jak ta relacja powinna wyglądać, ponieważ jej przebieg zależy nie tylko od indywidualnych cech temperamentalno-osobowościowych obu stron, ale także od kontekstu sytuacji, w której toczy się rozmowa. Z oczywistych powodów inaczej będzie ona przebiegała w przypadku zagrożenia życia pacjenta, kiedy lekarz dysponuje ograniczoną ilością czasu i swoje wypowiedzi ogranicza do meritum sprawy, a inaczej w sytuacji, w której może on sobie pozwolić na dłuższą rozmowę z chorym. Z tego powodu informacje zamieszczone w niniejszym tekście należy potraktować jako pewnego rodzaju podpowiedź, a nie zbiór sztywnych zasad. Warto jednak pamiętać, że dążenie do całościowego spojrzenia na pacjenta i jego sytuację zdrowotną, empatia oraz otwartość wobec niego, a tym samym minimalizowanie odczuwanego przez niego dyskomfortu psychicznego czy pomoc w przyjęciu postawy, w której aktywnie uczestniczy on w procesie swojego zdrowienia, może przełożyć się także na poprawę jego jakości życia.
Get Citation

Keywords

relacja pacjent–lekarz; operacja serca

About this article
Title

Choroba serca i jej leczenie jako wyzwanie dla pacjenta i personelu szpitalnego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

46-50

Published online

2012-04-30

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):46-50.

Keywords

relacja pacjent–lekarz
operacja serca

Authors

Izabela Jaworska
Aleksandra Leksowska
Jerzy Pacholewicz
Marian Zembala

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl