Vol 7, No 1 (2012)

Date published: 2012-04-30

Table of Contents

open access

Original Papers

Znaczenie rokownicze EKG u chorych dializowanych

Anna Tomaszuk-Kazberuk, Paulina Łopatowska, Elżbieta Młodawska, Jolanta Małyszko, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Marcin Kożuch, Włodzimierz J. Musiał

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):1-9.
Young Cardiology

Gamma-glutamylotranspeptydaza — potencjalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?

Mateusz Mościński, Bartłomiej Bartoszek, Bożena Szyguła-Jurkiewicz

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):60-64.
Review Papers

Ostry zator tętnicy płucnej — początek nowej choroby?

Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Ilona Skoczylas, Aleksandra Majsnerowska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):35-40.

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Marek Kuch

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):41-45.

Choroba serca i jej leczenie jako wyzwanie dla pacjenta i personelu szpitalnego

Izabela Jaworska, Aleksandra Leksowska, Jerzy Pacholewicz, Marian Zembala

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):46-50.

Zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego

Barbara Ślusarska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):51-59.
Praca oryginalna - przedruk

Zastosowanie wszczepialnych kardiowerterów- -defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej u pacjentów w podeszłym wieku. Systematyczny przegląd piśmiennictwa i metaanaliza

Melissa H. Kong, Sana M. Al-Khatib, Gillian D. Sanders, Vic Hasselblad, Eric D. Peterson

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):10-22.
Sprawozdanie

Powikłania elektroterapii serca — co nowego? Konferencja w Zamku Ryn, listopad 2011 roku

Andrzej Kutarski, Krzysztof Młynarczyk

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):65-69.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl