open access

Vol 4, No 6 (2009)
Review paper
Published online: 2009-12-18
Get Citation

Choroba Chagasa - aktualny stan wiedzy na temat rozpoznawania i postępowania terapeutycznego

Sérgio Dubner, Edgardo Schapachnik, Andrés Ricardo Pérez Riera, Elina Valero
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):330-344.

open access

Vol 4, No 6 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-12-18

Abstract

Choroba Chagasa lub trypanosomoza amerykańska jest potencjalnie śmiertelną zoonozą pasożytniczą, występującą endemicznie jedynie w Ameryce Łacińskiej, wywoływaną przez Trypanosoma Cruzi - gatunek należący do uwicionych pierwotniaków. Przebieg tej choroby cechują 3 różne fazy: ostra, nieokreślona i przewlekła. W pierwszej fazie leczenie opiera się na podejściu etiologicznym. W fazie przewlekłej stosuje się różne metody leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Rozróżniono 5 głównych klinicznych form przewlekłych kardiomiopatii związanych z chorobą Chagasa: nieokreśloną, arytmogenną (głównie dromotropowa i ekstrasystoliczna), z dysfunkcją komory mięśnia sercowego, zakrzepowo-zatorową oraz postacie mieszane. Istnieje kilka testów diagnostycznych pozwalających na rozpoznanie choroby Chagasa w różnych jej fazach, jednak na podstawie przekrojowych badań populacyjnych przeprowadzonych na terenach endemicznych okazało się, że badanie elektrokardiograficzne jest metodą z wyboru, ze względu na łatwość wykonania, niski koszt oraz dobrą czułość. Badanie mikroskopowe, diagnostyka parazytologiczna w ostrej fazie choroby lub też testy immunodiagnostyczne są używane jedynie w celu potwierdzenia rozpoznania. W ostatnio przeprowadzonych badaniach wskazano, że amiodaron, najczęściej przepisywany lek przeciwaarytmiczny w leczeniu arytmii komorowych w przebiegu choroby Chagasa, wykazuje również aktywność przeciwgrzybiczą. W przebiegu choroby Chagasa dosyć często pojawia się konieczność implantacji stymulatora serca. Pacjenci z chorobą Chagasa, w porównaniu z osobami z innymi patologiami mięśnia sercowego, wymagają wszczepienia stymulatora w młodszym wieku. Podsumowując, choroba Chagasa to schorzenie społeczne, występujące endemicznie na terenach Ameryki Łacińskiej i wykazujące różny stopień rozpowszechnienia w poszczególnych krajach tego regionu.

Abstract

Choroba Chagasa lub trypanosomoza amerykańska jest potencjalnie śmiertelną zoonozą pasożytniczą, występującą endemicznie jedynie w Ameryce Łacińskiej, wywoływaną przez Trypanosoma Cruzi - gatunek należący do uwicionych pierwotniaków. Przebieg tej choroby cechują 3 różne fazy: ostra, nieokreślona i przewlekła. W pierwszej fazie leczenie opiera się na podejściu etiologicznym. W fazie przewlekłej stosuje się różne metody leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego. Rozróżniono 5 głównych klinicznych form przewlekłych kardiomiopatii związanych z chorobą Chagasa: nieokreśloną, arytmogenną (głównie dromotropowa i ekstrasystoliczna), z dysfunkcją komory mięśnia sercowego, zakrzepowo-zatorową oraz postacie mieszane. Istnieje kilka testów diagnostycznych pozwalających na rozpoznanie choroby Chagasa w różnych jej fazach, jednak na podstawie przekrojowych badań populacyjnych przeprowadzonych na terenach endemicznych okazało się, że badanie elektrokardiograficzne jest metodą z wyboru, ze względu na łatwość wykonania, niski koszt oraz dobrą czułość. Badanie mikroskopowe, diagnostyka parazytologiczna w ostrej fazie choroby lub też testy immunodiagnostyczne są używane jedynie w celu potwierdzenia rozpoznania. W ostatnio przeprowadzonych badaniach wskazano, że amiodaron, najczęściej przepisywany lek przeciwaarytmiczny w leczeniu arytmii komorowych w przebiegu choroby Chagasa, wykazuje również aktywność przeciwgrzybiczą. W przebiegu choroby Chagasa dosyć często pojawia się konieczność implantacji stymulatora serca. Pacjenci z chorobą Chagasa, w porównaniu z osobami z innymi patologiami mięśnia sercowego, wymagają wszczepienia stymulatora w młodszym wieku. Podsumowując, choroba Chagasa to schorzenie społeczne, występujące endemicznie na terenach Ameryki Łacińskiej i wykazujące różny stopień rozpowszechnienia w poszczególnych krajach tego regionu.
Get Citation

Keywords

choroba Chagasa; trypanosomoza amerykańska; diagnostyka; leczenie

About this article
Title

Choroba Chagasa - aktualny stan wiedzy na temat rozpoznawania i postępowania terapeutycznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 6 (2009)

Article type

Review paper

Pages

330-344

Published online

2009-12-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):330-344.

Keywords

choroba Chagasa
trypanosomoza amerykańska
diagnostyka
leczenie

Authors

Sérgio Dubner
Edgardo Schapachnik
Andrés Ricardo Pérez Riera
Elina Valero

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl