Vol 4, No 6 (2009)

Date published: 2009-12-18

Table of Contents

open access

Review Papers

Współczesne możliwości wykorzystania terapeutycznego aktywacji i hamowania naczyniowych receptorów adrenergicznych oraz wazopresynowych

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Iwona Świątkiewicz, Marek Koziński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):303-309.

Kwas acetylosalicylowy i klopidogrel w leczeniu choroby wieńcowej

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Marek Koziński, Wacław Kochman

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):310-316.

Kwalifikacja dorosłych pacjentów do przezskórnego zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Iwona Świątkiewicz, Maciej Chojnicki, Elżbieta Grześk, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):317-329.

Choroba Chagasa - aktualny stan wiedzy na temat rozpoznawania i postępowania terapeutycznego

Sérgio Dubner, Edgardo Schapachnik, Andrés Ricardo Pérez Riera, Elina Valero

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):330-344.
Prace badawcze - przedruk

Późne powikłania koarktacji aorty

Shi-Min Yuan, Ehud Raanani

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):345-352.

Chirurgiczne leczenie koarktacji aorty u dorosłych - korzystny wpływ na nadciśnienie tętnicze

Włodzimierz Kuroczyński, Marc Hartert, Diethard Pruefer, Katrin Pitzer-Hartert, Markus Heinemann, Christian Friedrich Vahl

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):353-359.

Skuteczność i bezpieczeństwo doustnego propafenonu versus chinidyny w przywracaniu rytmu zatokowego u chorych z napadem migotania przedsionków - prospektywne badanie randomizowane

Dariusz A. Kosior, Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Radosław Piątkowski, Marek Postuła, Daniel Rabczenko, Grzegorz Opolski

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):360-366.
Artykuł redakcyjny

Leczenie chirurgiczne koarktacji aorty u dorosłych - czy nadal jest to otwarta kwestia?

Ryszard Jaszewski, Karol Bartczak

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):301-302.
Sprawozdanie

„Powikłania elektroterapii serca” - co nowego? Konferencja w Białymstoku, 25-26 października 2009 roku

Andrzej Kutarski, Barbara Małecka

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(6):367-372.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl